Личност в новините 2013 - Дипломация

Преглед на резултатите

551 гласа
Посланик на Великобритания в София. Участва активно в политически и благотворителни събития. Настояваше правотелството да чуе протестиращите и контрапротестиращите. Според него, в България е нужда незабавна политическа и икономическа реформа.

547 гласа
Посланик на Германия в София. Доста нетипично за посланик, изрази открито отношение в подкрепа на протестите. Настоява за прозрачност в управлението, бизнеса и собствеността на медиите.

803 гласа
Посланик на Япония в София. Работи активно за популяризиране на България в Япония, за увеличаване на броя на японските туристи и инвестиции. Проявява интерес към нашата култура и език, организирайки десетки съвместни инициативи.

Акценти