Личност в новините 2013 - Благотворителност

Преглед на резултатите

300 гласа
Бизнесмен, откупил открадните детайли от паметника на "Васил Левски" в София, преиздал романа на Антон Дончев "Време разделно"

2818 гласа
Наричан още Светецът от Байлово, дядо Добри е най- големият дарител на храм-паметник „Александър Невски”. Събира средства за реставриране и поддържане на много християнски храмове.

149 гласа
Изпълнителен директор на една от най-активните български фондации "За нашите деца", служебен заместник-министър на социалните грижи.

Акценти

Анкета

Ще състави ли правителство?