Притеснително ли е учредяването на нова националистическа формация - "Националистическа Партия на България"?

Преглед на резултатите

139 гласа

41 гласа

140 гласа

7 гласа

Акценти