Коя партия ще създаде по-добри условия за бизнеса?

Преглед на резултатите

190 гласа

125 гласа

15 гласа

43 гласа

39 гласа