За кого гласувате

Преглед на резултатите

58 гласа

33 гласа

11 гласа

9 гласа

5 гласа

1 гласа

14 гласа

1 гласа

2 гласа

16 гласа

Акценти