Трябва ли в Здравната каса да се дават бонуси?

Преглед на резултатите

36 гласа

177 гласа