Кой е най-подходящ за служебен премиер?

Преглед на резултатите

24 гласа

7 гласа

7 гласа

17 гласа

17 гласа

91 гласа