Какъв е най-добрият изход за България от сегашната криза?

Преглед на резултатите

130 гласа

115 гласа

98 гласа

26 гласа