Най-важното за Европа заключение от резултатите на вторите за 2012 г. общи избори в Гърция е, че:

Преглед на резултатите

8 гласа

9 гласа

15 гласа