Край на заведенията в блока. Голяма промяна

Край на заведенията в блока. Голяма промяна
A A+ A++ A

Какви търговски обекти могат да се откриват в жилищни сгради предвижда нова наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии, качена за обществено обсъждане.

Целта й е да се отговори на обществените очаквания за постигане на благоприятна жизнена среда и създаване на условия за подобряване на качеството на живот на гражданите и прилагането на принципа „Здраве във всички политики“, се посочва в мотивите към проекта, предава финансовият портал pariteni.bg.

Не се разрешава в жилищни и в нежилищни сгради, които обаче се намират в жилищни зони да се извършват производствени и обслужващи дейности, при които се отделят прах, газове, шум, вибрации, миризми и други наднормени вредности.

В наредбата са посочени обектите, съоръженията и дейностите, които може да се разкриват в блокове и сгради в тези зони.

В жилищни сгради (в първи надземни етажи) може да се откриват:

1. работилници за битови услуги до 2 работни места: шивашки, плетачни, обущарски, за тапицерия и ремонт на мебели без машинна обработка; за поправка на електрически уреди; за експресно парно гладене; за ремонт на велосипеди; за предпечатна подготовка; други сродни дейности;

2. приемателни пунктове за химическо чистене;

3. фотоателиета и лаборатории към тях; копирни центрове (ксероксни услуги);

4. бижутерски и часовникарски ателиета;

5. магазини за търговия с храни, с изключение на хипермаркети;

6. магазини за нехранителни стоки;

7. котелни инсталации за съответните сгради с височина на комина най-малко 5 m над околните сгради, намиращи се в радиус от 50 m и с ефективна шумозащита, както и стойности на отделяните вредни вещества съгласно Наредба № 1 от 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр. 64 от 2005 г.).

8. абонатни топлофикационни станции при спазване на нормите за проникване на шум, хидрофори с шумо- и виброзащита;

9. малки работилници за макаронени, захарни и сладкарски изделия (до 4 работни места, с нормирано работно време на дневни смени).

10. заведения за обществено хранене (при нормирано работно време) без участието на музикални състави и/или използването на електроакустични звукоизточници, генериращи еквивалентни нива на проникващ шум над допустимите норми

11. творчески ателиета (за художници, скулптори, керамици);

12. салони/центрове за красота, бръснаро-фризьорски и козметични услуги при недопускане на вредности в жилищната среда.

В наредбата е записано още, че месторазположението на стопански сгради за развъждане на кучета и котки, както и на селскостопански животни за лични нужди и обемът на животновъдната дейност в поземлени имоти в населените места, ще се определят с наредби на съответния общински съвет.

За здравна защита на урбанизираните територии ще се определят хигиенно-защитни зони, които да бъдат предпазени от потенциални източници на замърсяване. Територията на тези зони пък ще трябва да се благоустроява и озеленява с подходяща по вид растителност, устойчива на въздействието на вредности.

#търговия

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Търговия
Последно от Търговия

Всички новини от Търговия »

Акценти

Анкета

Ще състави ли правителство?