Смъртните случаи в България намаляват

Смъртните случаи в България намаляват
A A+ A++ A

През четвъртото тримесечие на 2022 г. (40-ата - 52-ата седмица) броят на починалите е 26 078, а коефициентът на обща смъртност - 15,3 промила, показват предварителни данни на Националния статистически институт. Смъртността при мъжете е по-висока (16,4 промила) в сравнение с тази при жените (14,3 промила). Смъртните случаи намаляват с 20 305, или с 43,8 на сто спрямо същия период на 2021 г., а спрямо третото тримесечие на 2022 г. нарастват със 783, или с 3,1 на сто.

Най-висока смъртност през четвъртото тримесечие на 2022 г. е регистрирана през 44-ата седмица (31 октомври - 6 ноември) - 2 090 души, или 16 на 1000 души от средногодишното население, а най-малка - през 47-ата седмица - 1879 души, или 14,4 промила.

Прирастът на смъртните случаи по седмици през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо средноседмичните стойности за периода 2017 - 2021 г. варира в границите от (-267) до (-972) броя. Най-голямо е намалението на смъртните случаи през 47-ата седмица - 972 случая, или смъртността намалява с 14,4 на сто спрямо базовия период (2017 - 2021 година).

През четвъртото тримесечие на периода 2017 - 2022 г. възрастовото разпределение на починалите се запазва сравнително еднакво във възрастовите групи. Наблюдава се слаб спад на относителния дял на починалите във възрастовите групи от 40 до 69 години.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същия периода на 2021 г. във всички области на страната се наблюдава намаление в броя на починалите. С най-голям спад са областите Видин (-51,1 на сто), Благоевград (-51 на сто) и Монтана (-49,4 на сто), а с най-малък - областите Кърджали (-32,3 на сто), Смолян (-37,8 на сто) и Бургас (-37,9 на сто).

През четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие в деветнайсет от областите на страната се наблюдава увеличение в броя на починалите, като то е най-голямо за областите Кърджали (24,8 на сто), Перник (16,8 на сто) и Ловеч (15,7 на сто). В останалите девет области е регистриран спад в броя на починалите. С най-голямо намаление са областите Добрич (-8,4 на сто), Търговище (-7,3 на сто) и Разград (-6 на сто).

#починал

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай