През 2021 г. сме консумирали по-малко хляб, за сметка на зеленчуците ГРАФИКА

През 2021 г. сме консумирали по-малко хляб, за сметка на зеленчуците ГРАФИКА
A A+ A++ A

През миналата година българите са консумирали по-малко хляб и повече зеленчуци. Това показват данните на НСИ за 2021 г. И още - увеличили са се разходите за храна, облекло и битови сметки. 

Разходи на българите през 2021 г. 

През 2021 г. българските домакинства са изразходвали 7 042 лв. средно на човек, което е с 13.2% повече в сравнение с 2020 година. За периода 2012 - 2021 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.7 пъти.

 

ДАННИ НСИ
НСИ

 

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 83.6% през 2012 г. на 82.2% през 2021 година.
През периода 2012 - 2021 г. се наблюдават следните промени по отношение на някои видове разходи средно на лице от домакинство:

    • Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2021 г. са 2 057 лв., или с 9.9% повече спрямо 2020 г. и с 51.8% повече в сравнение с 2012 година;
    • Разходите за облекло и обувки през 2021 г. са 256 лева. В сравнение с предходната година те нарастват с 36.2%, а спрямо 2012 г. - 2 пъти;
    • Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за последната година са 1 307 лева. В сравнение с 2020 г. нарастват с 16.6%, а спрямо 2012 г. се увеличават 1.7 пъти;
    • За здравеопазване през 2021 г. cа изразходвани 442 лв. - с 13.9% повече от 2020 г. и 2.1 пъти повече спрямо 2012 година;
    • За транспорт и съобщения през 2021 г. са похарчени  798 лв., което е с 14.0% повече от 
2020 г. и 1.8 пъти повече спрямо 2012 година;
    • Разходите за свободно време, културен отдих и образование през 2021 г. са 312 лева. В сравнение с 2020 г. те се увеличават с 24.8%, а спрямо 2012 г. - 1.9 пъти;
    • През последната година разходите за данъци и социални осигуровки са в размер на 926 лв. и се увеличават със 7.7% в сравнение с 2020 г., а спрямо 2012 г. нарастват над 2 пъти.

През 2021 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход е 29.2%, което е с 0.9 процентни пункта по-малко в сравнение с 2020 г. и с 4.2 процентни пункта по-малко спрямо 2012 година. 

Относителен дял на разхода за храна и безалкохолни напитки в общия разход на домакинствата

 

НСИ ДАННИ
НСИ



Потребление на домакинствата 

През 2021 г. настъпват промени в потреблението на домакинствата спрямо 2020 година, отчитат от НСИ. Средно на човек от домакинство намалява консумацията на хляб и тестени изделия с 2.2 кг и на кисело мляко с 0.7 килограма. Увеличава се консумацията на зеленчуци с 2.9 кг, на плодове с 2.7 кг, на месо с 2.3 кг, на месни произведения с 1.2 кг, на прясно мляко с 1.2 л, на безалкохолни напитки с 6.6 литра. 

На годишна база потреблението средно на човек от домакинство на алкохолни напитки остава без промяна - 31.7 литра. 

Потребление на основни хранителни продукти средно на човек от домакинство 

 

 

НСИ ДАННИ
НСИ

 

Покупателна способност на домакинствата 

Покупателната способност на домакинствата се увеличава през 2021 г. спрямо 2020 г. при повечето от основните хранителни продукти. Най-много е нараснала покупателната способност при картофите, яйцата, ябълките и свинското месо.  

Покупателна способност на домакинствата, изчислена чрез паричния доход средно на човек 

 

НСИ ДАННИ
НСИ

 


Приходи на българите през 2021 г. 

През 2021 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 7 705 лв. и нараства с 10.0% спрямо 2020 година. За последните десет години (2012 - 2021 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1.8 пъти. 

Общ доход и други средства на човек от домакинство по източници

 

НСИ ДАННИ
НСИ



Реалните доходи на домакинствата нарастват с 6.5% през 2021 г. в сравнение с 2020 г., като най-висок е индексът на реалните доходи през 2021 г. спрямо 2012 г. - 159.0%. Това отчитат още от НСИ. Реалните доходи се изчисляват, като номиналните доходи се дефлират със средногодишните индекси на потребителските цени. 

През периода 2012 - 2021 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на човек от домакинство:

    • Доходът от работна заплата през 2021 г. е 4 379 лв. и се увеличава с 11.5% спрямо 2020 г., а нарастването му в сравнение с 2012 г. е 1.9 пъти;
    • Доходите от пенсии за последната година са 2 311 лева. Те нарастват с 14.5% спрямо 2020 г. и 2 пъти в сравнение с 2012 година;
    • Доходите от самостоятелна заетост през 2021 г. са 401 лв. и намаляват със 7.6% спрямо 2020 г., а спрямо 2012 г. нарастват с 21.5%;
    • Доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 49 лв. и се увеличава спрямо 2020 г. с 6.5%, а в сравнение с 2012 г. намалява с 55.0%;
    • Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2021 г. са 192 лева. Те намаляват с 5.9% спрямо 2020 г. и се увеличават с 31.5% спрямо 2012 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2021 г. той е 56.8%, което е с 0.7 процентни пункта повече в сравнение с 2020 г. и с 4.1 процентни пункта повече спрямо 2012 година. 

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 32.5% от общия доход на домакинствата през 2021 година.

От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на домакинствата са доходите от пенсии - 30.0%, който е с 1.2 процентни пункта повече в сравнение с 2020 г. и с 3.3 процентни пункта повече в сравнение с 2012 година.

#пари #хранителни продукти

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Търговия
Последно от Търговия

Всички новини от Търговия »

Акценти

Анкета

Ще състави ли правителство?