БВП стагнира през третата четвърт

БВП стагнира през третата четвърт
Според последни данни на НСИ БВП регистрира нулев растеж спрямо второто тримесечие на 2011 година. Източник: НСИ
A A+ A++ A

През третото тримесечие на годината БВП нараства с 1.3% спрямо същото тримесечие на 2010, но регистрира нулев растеж спрямо второто тримесечие на 2011 година, показват експресните оценки на НСИ за брутния вътрешен продукт.

Според експресните оценки на института за третото тримесечие на 2011 г. БВП в номинално изражение достига до 21 171 млн. лева.

Реализираната добавена стойност през тримесечието е 18 148 млн. лева, като най-голям дял в общата добавена стойност се формира от сектора на услугите (57.6%), следван от индустриалния сектор (31.3%).

Аграрният сектор определя 11.1% от общата добавена стойност в икономиката. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП – от 67.5%, заема крайното потребление, което в стойностно изражение възлиза на 14 294 млн. лева.

През третото тримесечие на 2011 г. бруто капиталообразуването е 4 444 млн. лева и има относителен дял от 21.0% в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

През третото тримесечие на 2011 г. спрямо второто тримесечие на 2011 г. брутната добавена стойност в икономиката нараства с 1.0%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2011 г. крайното потребление бележи ръст с 0.4%. Бруто капиталообразуването в основен капитал бележи спад с 13.7%.

Износът на стоки и услуги през третото тримесечие се увеличава с 1.4% спрямо предходното тримесечие. През същия период вносът на стоки и услуги намалява с 3.3% спрямо предходното тримесечие.

През третото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност нараства с 2.5%, като увеличението й се определя основно от регистрираните ръстове в индустриалния сектор и сектора на услугите съответно с 4.1 и 1.9%. Аграрният сектор има отрицателен принос в добавената стойност и отчита намаление с 0.1% през разглеждания период.

По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж има вносът на стоки и услуги, който се увеличава с 3.4%. Износът на стоки и услуги нараства с 1.7% спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Крайното потребление отчита ръст от 1.7%, а бруто капиталообразуването в основен капитал отчита спад спрямо съответното тримесечие на предходната година с 3.1%.

#данни #тримесечие #БВП #НСИ #икономика #икономически растеж

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай