Остава задължителното предучилищното образование от 5-годишна възраст

Остава задължителното предучилищното образование от 5-годишна възраст
A A+ A++ A

Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето. Това правило се запази в Законопроекта за предучилищното и училищното образование на второ четене, решиха депутатите.

Родителят избира една от формите, по които да стане това, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и в групите за предучилищно образование.

Училищното образование пък е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

В носителите на законопроекта от ГЕРБ са посочили, че той урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование. Този закон се прилага за училищното професионално образование и обучение, доколкото друго не е уредено в Закона за професионалното образование и обучение. 

#законопроект

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Инбет Казино

Анкета

Какъв е предпочитаният ви начин за придвижване до работа?