Посланикът на Испания: Приоритет за нас е да засилим инвестициите

Посланикът на Испания: Приоритет за нас е да засилим инвестициите
A A+ A++ A

Ако постигне върховенство на закона, България може да изпрати положително послание към чуждестранните инвеститори и да увеличи преките вложения в страната, каза в интервю за Novinite посланикът на Испания Хосе Луис Тaпиа Висенте. Негово превъзходителство очаква положително развитие на българо-испанските икономически отношения.

Какви важни двустранни проекти са в ход между Испания и България в момента?
    Двустранните отношения между Испания и България обхващат широка гама области за действие и сътрудничество, които съжителстват и се развиват едновременно, но и независимо един от друг.
    В икономически план, наша приоритетна цел са заздравяването на двустранната търговия и засилването на инвестициите от Испания към България и в обратна посока. Работим съвместно с испанските и български институции, както и с частните оператори в посока на подобряване на цифрите на стокообмен.
    Данните от последното тримесечие на 2014 г- показват, че общо испанските инвестиции възлизат на 1.018,4 млрд. евро. Този обем превръща моята страна в тринадесетата чужда страна по ниво на инвестиции м България. Целим подобряване и заздравяване на този обмен, но за го постигнем, е необходимо България да изпрати положително послание към чуждестранния инвеститор.
    Това предизвикателство е твърде свързано с основното за всеки инвеститор изискване, каквото е правната сигурност, като гаранция за устойчивостта на съответния проект. В този смисъл Испания и България обединяваме усилия с цел тази сигурност да стане факт в България.
    Като пример мога да посоча семинарите за специализация и усъвършенстване, които испански съдии и прокурори периодически провеждат в България в сътрудничество с Института по правосъдие на България, или размяната на посещения на ниво главен прокурор с цел обмяна на опит и принос към подобряване на съответните системи.
    Тези проекти се изразяват в конкретни цели, полезни за Испания и България, но и за останалите страни от ЕС. Скорошното приемане на Стратегия за съдебна реформа в България е добър пример за сътрудничество и обмяна на познания тъй като позволи в българската стратегия да бъдат включени някои основни принципи, които ръководят организационния модел на испанската Прокуратура и могат да бъдат пренесени в българската действителност.
    Наличието на многобройна българска общност в Испания се изразява в установяването на особено тясна връзка между двете страни. При наличието на 300.000 българи, установили се и интегрирани в моята страна, възможностите за задълбочаване на връзките от трудово, икономическо, социално, интелектуално или културно естество, са наистина широки.
    Бих отличил и нематериалния актив, който придобива всеки български гражданин при тази връзка с Испания- това е овладяването на испанския език. Нашият език се възприема в България като придобивка с нарастваща стойност, като инструмент за работа и бъдеще, който отваря врати на всички континенти. Над 500 млн. души в света говорят испански език. Новите поколения във всички страни осъзнават неговото значение.
    Поради това културните и образователни проекти са една от водещите линии, когато определяме нашите приоритети. Понастоящем имаме важни проекти за сътрудничество в областта на културата и образованието. Те се отличават с продължителност във времето на договореностите в тези области и оптимални резултати за обществата в двете страни. В близко време правителствата на двете страни ще подпишат и разширят споразуменията от 1980 год. в посочената сфера. От тогава нашите отношения следват линия на сближаване и самата действителност налага договореностите да си поставят все по амбициозни цели и да обхващат по-голям брой области. Неслучайно все по-голям брой български ученици изучават и говорят испански език и повече български граждани живеят в Испания.

    Кои са най-значимите предизвикателства пред двустранните отношения?
    Както вече споменах, най-важното предизвикателство е да се разчита на стабилна среда от политическа, социална, икономическа и разбира се правна гледна точка.
    Стабилността е двигателят на всеки растеж. На тази основа се ражда доверие, което позволява незабавен напредък във всички области от интерес за нас. По тази причина от Посолството на Испания настояваме върху спешността в България да разчитаме на желания климат на правна сигурност, като положителен знак за напредък.
    Също така Испания и България трябва да се приспособим към новите времена и към императивите на сегашната регионална и международна конюнктура. Тя ни задължава да засилим сътрудничеството в области от изключителен интерес, каквито в настоящия момент са контролът върху външните граници, управлението на миграционните потоци и притокът на бежанци. Известно е, че Испания има дълъг и признат опит в тази област поради високия миграционен натиск, съсредоточен главно по южната ни граница – това е особено уязвимо пространство с над 20.000 опита за преминаване на граничното ограждение само за 2014 год.
    Нашите политики, структури и оперативни системи, усъвършенствани през годините, са полезни за ефективно справяне с новите предизвикателства, пред които България е изправена. Едновременно с това, двете страни работят съвместно в Европейския съюз – естествено пространство за нашия напредък и сътрудничество, с цел подобряване на управлението на границите по суша чрез единни и координирани действия с положителен за целия Европейски съюз резултат.
    В отговора на първия въпрос засегнах на кратко и областта на културата и образованието, които също са приоритетни в двустранните отношения. Много български граждани търсят продукта култура и обучение в Испания или на испански. Трябва да отговорим на това непрекъснато нарастващо търсене с най-добрите предложения.
    Основните предизвикателства са да запазим и разширим съществуващите спогодби за сътрудничество, като обща рамка за по-нататъшно развитие на нашите програми. Също така откриваме нови пътища за взаимодействие, които със сигурност ще имат положителен ефект върху двете страни.
    Нека напомним, че България и Испания се намират в двата края на обединена Европа –на изток и запад съответно, граничат със страни с мюсюлманско население, едната е проекция на славянския свят, а другата – на ибероамериканския. Испания и България заедно обхващаме много широк географски, обществен и естествено културен спектър. По тази причина, независимо от отдалечеността, точно заради това обстоятелство и заради постиженията ни, са потенциала, който е необходимо да развиваме такива области като култура, търговия, миграция и военно сътрудничество и отбрана…

Тази би била моментната снимка на общата рамка, отразяваща предизвикателствата пред двустранните ни отношения.

    Къде виждате най-големия потенциал и все още неизползваните възможности в областта на сътрудничеството?
    Като продължение на разсъжденията ми относно предизвикателствата пред нашите двустранни отношения, смятам, че много положително ще бъде допълващото се сътрудничество между Испания и България например в областта на земеделието и животновъдството. Тези първични икономически сектори на съответните страни имат много сходни черти, но се са развивали в различна конюнктура. Точно това обстоятелство поражда интересни синергии между Испания и България в конкретния сектор.
    Испания извървя своя дълъг път в тази област и разполага със собствени средства, каквато е публичната компания ТРАГСА, специализирана в селското стопанство и чиито утвърден опит може да бъде от полза за българското земеделие.
    От друга страна, испанският опит в областта на възобновяемите енергии също е важен актив, който може да бъде развиван в България. Но за целта е задължителноо да има стабилна и предвидима регулаторна рамка, която да благоприятства устойчивостта на чуждестранните инвестиции, а не да бъде разколебаващ елемент. Престижът на испанските фирми в областта на възобновяемите енергии е безспорен. Компании като Гамеса, Аксиона Енерхия, Ибердрола, Текникас Реунидас, Феровиал, Абенгоа и много други, осъществяват мащабни проекти в областта на вятърната, фотоволтаична енергия, енегрия от биомаса. В Испания има почти 60.000 соларни инсталации за производството на ел. енергия, с инсталирана мощност 4.500 МW.
    Мога да изброя и други сектори, в които Испания е световен лидер и предлага друго поле за сътрудничество с България. Сред тях са управлението на водни ресурси, развитието на аквакултури, здравеопазване - там Испания заема водещо световно място в областта на трансплантациите, корабостроене, инфраструктури, усъвършенстване на данъчната и административни системи на България…
    Вярвам, че пътят на икономическо възстановяване, който пое Испания, трябва да се изрази във възвръщане на доверието от страна на нашите инвеститори и фирми. Ако икономическите агенти получат съответните послания и усетят климат на стабилност и сигурност, могат да преразгледат бизнес проектите си в изброените сектори,

    Как възприемат Вашите сънародници България и българите?
    За обикновения испанец България е непозната страна; те започват да я откриват едва сега, благодарение на емиграцията и на договорите между двете правителства, които правят възможно над 4.500 ученици да изучават непрекъснато испански език в средните училища на България. Ако вземем предвид всички образователни нива, включително и университетското, в момента в България над 23.000 учащи се овладяват испански език.
     Известно е, че в Испания има българска общност, наброяваща над 300.000 българи и това несъмнено улеснява сближаването на двата народа по един естествен начин. Фактът, че испанският език е един от най-търсените от гражданите на България в огромна степен насърчава взаимното опознаване и същевременно поражда по-голям интерес към задълбочаването на това познание.
    От гледна точка на туризма, например, Испания също е твърде привлекателна за българите. Има въздушни връзки от София не само към Мадрид, но и към Барселона, Валенсия, Малага или Палма де Майорка. Испания е пример в сектора с растеж от 7% през последната година. През 2014 г. страната ни за втори път надмина историческия рекорд на идващи чуждестранни туристи, чиито брой достигна 64.995.275 души.
    България, както споменах, е непозна дестинация, но тя постепенно намира място в на испанския пазар. Надявам се тази тенденция да продължи в следващите години. Природата, националната кухня, културата и историята на България предизвикват все повече интерес в испанците и този факт ме радва особено.

Г-н Хосе Луис Тaпиа Висенте е с висше икономическо образование и диплом за международни отношения от Дипломатическата школа.

 Роден на 25 август 1948 г. в гр. Бехар (Саламанка). Започва дипломатическата си кариера през 1978 г.

 Бил е главен директор на Отдела за многостранни договори към Генералния технически секретариат, секретар и временно управляващ в посолството на Испания в Ню Делхи, секретар в посолството на Испания в Москва, говорител и съветник в Европейските общности, зам. и ръководител на посолствата в Монтевидео и Кито, посланик в Либия, генерален консул в Хавана и По.

От 29 юни 2012 е посланик на Кралство Испания в България.  

Негово превъзходителство е носител на множество почетни отличия.

 

 

#посланик #Испания

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай