Активите на пенсионните фондове растат с 15% до 4.5 млрд. лв.

Активите на пенсионните фондове растат с 15% до 4.5 млрд. лв.
Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2011 г. с общи приходи в размер на 98.301 млн. лв., което представлява увеличение с 13.42 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2010 г. Снимка: БГНЕС
A A+ A++ A

Нетните активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2011 г. се равняват на 4 млрд. 572.743 млн. лв. и регистрират ръст от 585.324 млн. лв.

Управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2011 г.

Информацията е получена на база на предварителните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

Публикувани са и данни за разпределението на осигурените лица в пенсионните фондове по пол и възраст към 31.12.2011 г.

Към 31.12.2011 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми, достига 3 992 506 лица, което представлява нарастване със 109 623 лица, или с 2.82 на сто спрямо осигурените към края на 2010 г.

Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51.35 на сто, в професионалните - 85.67 на сто, в доброволните - 57.94 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 32.81 на сто.

Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 36.1 г., в професионалните – 42.3 г., в доброволните – 47.6 г., и в доброволните по професионални схеми – 41.5 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2011 г. се равняват на 4 млрд. 572.743 млн. лв. и регистрират ръст от 585.324 млн. лв., или 14.68 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2010 г.

Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2011 г. с общи приходи в размер на 98.301 млн. лв., което представлява увеличение с 13.42 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2010 г.

Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2011 г. в размер на 22.322 млн. лв., което представлява увеличение на този показател с 13.2 на сто в сравнение с 2010 г.

#пенсионно осигуряване #Комисията за финансов надзор #пенсионни фондове

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай