Фискалният бюджет - 5 млрд. лв.

Фискалният бюджет - 5 млрд. лв.
Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена за деветте месеца на 2013 г. от централния бюджет, е 747,1 млн. лв. Снимка: m.econ.bg
A A+ A++ A

Фискалният резерв е 5 млрд. лв. към 30 септември 2013 г., съобщава министерството на финансите.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа за първите девет месеца на 2013 г. е отрицателно в размер на 360,5 млн. лв. и се формира от дефицит по националния бюджет - 216,4 млн. лв. и дефицит по европейските средства - 144,1 млн. лева, предава БГНЕС.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на месец септември 2013 г. възлизат на 21,3 млрд. лв. или 70,1% от годишните разчети.

Сравнени със същия период на 2012 г., приходите и помощите по КФП към септември 2013 г. бележат номинален ръст от 6,6% (1,3 млрд. лв.).

Увеличението се формира от ръст в частта на приходите от помощи (62,6% или 718,3 млн. лв.), ръст на данъчните приходи (3,3% или 529,5 млн. лв.) и ръст при неданъчните приходи (2,7% или 76,2 млн. лв.).

Общата сума на данъчните постъпления, включително осигурителни вноски, към края на месец септември възлиза на 16,5 млрд. лв., което представлява 72,3% от годишните разчети.

Разходите по КФП, включително вноската на България в бюджета на ЕС, към 30 септември 2013 г. са 21,7 млрд. лв., което е 67,8% от годишния разчет.

Съпоставено със същия период на 2012 г. общо разходите по консолидирания бюджет са нараснали с 1,9 млрд. лв. или 9,8%.

В структурно отношение ръст се отчита основно при социалните и здравноосигурителните плащания, капиталовите разходи, разходите за издръжка, лихвените разходи и други.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена за деветте месеца на 2013 г. от централния бюджет, е 747,1 млн. лв.

#фискален резерв #финанси #България #правителство #бюджет #разходи #приходи

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Анкета

Повлия ли инфлацията на джоба ви?