КЗК разреши концентрация на пазара на електрическа енергия от ВЕИ

КЗК разреши концентрация на пазара на електрическа енергия от ВЕИ
Снимка: www.europe.bg
A A+ A++ A

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на контрол от страна на "Лукерг Реню" ГмбХ върху "Глобо Енерджи" ЕООД, "Марк 1" ЕООД, "Марк 2" ЕООД и "УП България 4" ЕООД, съобщиха от КЗК.

Комисията постанови незабавно изпълнение на решението. Лукерг Реню ГмбХ, Австрия, произвежда и продава на едро електрическа енергия чрез дружества, които притежават и експлоатират вятърни турбогенератори (ВТГ) на територията на Каварна.

От своя страна придобиваните предприятия разполагат с вятърни турбогенератори в община Балчик.

Сделката ще окаже въздействие на пазара на производство и продажба на едро на електрическа енергия, като новообразуваната група ще разполага с незначителен дял от всички разполагаеми мощности в страната за производство на електрическа енергия в сектора на ВЕИ.

Не са установени отношения на вертикално свързани или съседни пазари, върху които концентрацията да възпроизведе евентуални ефекти.

С оглед цялостния анализ на съответния пазар може да се заключи, че към настоящия момент конкуренция между производителите и търговци на ел. енергия от ВЕИ е налице единствено при сключването на сделки по свободно договорени цени, каквито участниците в концентрацията понастоящем не осъществяват.

#Комисията за защита на конкуренцията #КЗК #Балчик #ВЕИ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай