КЗК отмени класирането за софтуера за обществени поръчки

КЗК отмени класирането за софтуера за обществени поръчки
A A+ A++ A

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени класирането в процедура за разработване на софтуер за електронно възлагане на обществени поръчки, съобщиха от комисията.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на министъра на финансите за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на специализиран софтуер за електронно възлагане на обществени поръчки за нуждите на Централния орган за обществени поръчки (ЦООП)“. Проучването установи, че през март 2013 г. КЗК е отменила като незаконосъобразно решение на министъра на финансите за избор на изпълнител в процедурата и я е върнала на етап разглеждане, оценка и класиране на офертите при спазване на изложените мотиви.

КЗК е приела, че при оценката на техническите предложения комисията на възложителя не е направила кратко описание на офертите, не е изложила мотиви, обосноваващи присъдените точки, а във връзка с отстраняването на Обединение „НегоПро“ не е мотивирала решението си да не приеме представената писмена обосновка относно начина на образуване на предложената цена. В решението от месец март са дадени указания при връщането на процедурата комисията да извърши нова преценка на писмената обосновка на Обединение „НегоПро“, като изложи мотиви, относими към случаите, предвидени в ЗОП.

В настоящата преписка се установи, че възложителят се е съобразил с решението на КЗК и е върнал процедурата от етап разглеждане на техническите предложения, но незаконосъобразно е изискал повторно писмена обосновка от Обединение „НегоПро“ и го е отстранил от участие поради непредставяне в срок на съответния документ.

КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на първоначално представената от Обединение „НегоПро“ писмена обосновка, при спазване на мотивите, изложени в настоящото решение.

#КЗК #класиране #процедура #софтуер #обществени поръчки

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай