Удължават платеното обучение в университетите

Удължават платеното обучение в университетите
A A+ A++ A

Депутатите гласуваха тази сутрин за удължаване на платеното обучение в университетите с изменение в Закона за висшето образование на първо и веднага след това на второ четене, предаде БГНЕС.

Основната цел на предложения законопроект е удължаване с още една учебна година (за 2013/2014 година) на дадената през 2010 година възможност на държавните висши училища да провеждат обучение срещу заплащане при определени условия и ред, установени в Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, прочете мотивите от парламентарната трибуна депутатът от Коалиция за България Христо Монов. Народните представители приеха изменението почти без дебат.

С предложените изменения се удължава периодът, в който висшите училища, които са получили при институционална акредитация оценка от 6,00 до 10,00, да имат право и през учебната 2013/2014 година да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и в образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобито средно образование, по специалности от професионални направления и от регулираните професии, които са получили при програмната акредитация оценка от 6.00 до 10.00. Обучението се извършва при условия, определени в правилника за дейността на висшето училище и с договор между студентите и висшето училище.

Броят на обучаваните срещу заплащане студенти да бъде извън определения от Министерския съвет държавен план-прием за учебната 2013/2014 година и да бъде в рамките на определения капацитет на висшето училище, но не повече от 5 на сто от него, се посочва в текста на промяната. За прилагането на предложените промени не са необходими допълнителни финансови средства.

В държавния бюджет за 2013 г. не са предвидени достатъчно средства, които да осигурят нормалното функциониране на държавните висши училища. Удължаването на възможността за провеждане на платено висше образование по своята същност е мярка, насочена срещу недостатъчното финансиране на системата на висшето образование. След като няма възможност да се осигури необходимият финансов ресурс, платеното обучение се явява възможност за държавните висши училища да получат допълнителни финансови средства от осъществяваната от тях основна дейност – провеждане на обучение и придобиване на образование.

Изготвеният законопроект не противоречи на европейското законодателство и не е изготвен в изпълнение на актове на Европейския съюз или на международни договори, сключени от Европейските общности, се подчертава в мотивите на приетото предложение.

#образование #университети #удължаване

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай