Бюджетният дефицит намалява с 46% за деветмесечието

Бюджетният дефицит намалява с 46% за деветмесечието
Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на финансите Симеон Дянков. Снимка: БГНЕС
A A+ A++ A

Бюджетният дефицит за първите девет месеца на годината е 826.0 млн. лв, което е с 46.0% по-малко (или с близо 692 млн. лв.) от дефицита за деветмесечието на миналата година – 1.51 млрд. лв.

Бюджетният дефицит се формира от дефицита по националния бюджет, който за периода януари–септември е 483.0 млн. лв., и дефицита по европейските средства, който за същия период е 387.7 млн. лв., по данни на Министерството на финансите.

Дефицитът за септември е 94.9 млн. лв, докато за същия месец миналата година имаше излишък от 18,9 млн. лв.

Фискалният резерв към 30 септември 2011 г. възлиза на 5.1 млрд. лева.

Постъпилите приходи към края на миналия месец възлизат на 18.35 млрд. лв. (70,0% от годишните разчети), което е с 5.7%, или 997.7 млн. лв. повече от приходите към края на септември 2010 г. Този ръст се дължи основно на по-високите постъпления от косвени данъци, които за деветмесечието са нараснали с 12.7%, или 865.1 млн. лв. спрямо миналата година.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) за деветмесечието на 2011 г. възлиза на 15.08 млрд. лв. или 82.2% от общите постъпления по консолидираната фискална програма (КФП).

Приходите от преки данъци са 2.79 млн. лв. (73.6% от разчетите), от косвени – 7.66 млн. лв.(73.7%), от ДДС – 4.7 млн. лв.(72.6%), а от акцизи – 2.85 млн. лв.(75.1%)

От мита към 30 септември в бюджета са постъпили приходи на стойност 95.1 млн. лв.(95.1%), от други данъци, в т.ч. имуществени данъци – 593.1 млн. лв.(77.3%), и от социалноосигурителни и здравни вноски – 4.03 млн. лв.(70.2%).

Неданъчните приходи и помощите възлизат на 3.27 млн. лв., или 59.4% от разчета за годината.

Разходите по консолидирания бюджет, включително вноската на България за общия бюджет на ЕС, към 30 септември възлизат на 19.179 млн. лв., което е 68,1% от годишния разчет.

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена за деветмесечието на 2011 г. от централния бюджет, възлиза на 528.1 млн. лв., което е в съответствие с Регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

#дефицит #Бюджетен дефицит #консолидирана фискална програма (КФП) #фискален резерв #приходи #данъчни постъпления #преки данъци #косвени данъци #ДДС

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай