Оскъден икономически растеж в България предрича ЦИР

Оскъден икономически растеж в България предрича ЦИР
A A+ A++ A

Растежът на българската икономика ще се забави допълнително до края на 2011 г., според Центъра за икономическо развитие, базирана в София неправителствена организация.

Очакването за забавяне на растежа в България се поражда от забавянето на основните й партньори, се казва в представения във вторник тримесечен доклад „Икономиката на България“, октомври 2011 г., на Центъра за икономическо развитие.

Растежът на българската икономика е слаб; през третото тримесечие ще е в диапазона 1–1.5%, а за годината – под 2% от Брутния вътрешен продукт (БВП), пише в доклада, цитиран от БГНЕС

Според ЦИР е започнала тенденция на балансиране на структурата на растежа. От страна на производството на БВП приносът на промишлеността ще намалява, но ще бъде подкрепен от растеж в услугите, а от страна на използването ще се свива приносът на нетния износ, но ще расте приносът на вътрешното търсене.

„От гледна точка на връзката на темповете по тримесечия и години, за формиране на очакванията си ние продължаваме да ползваме динамиката на сезонно неизгладените данни. Засега предвижданията ни за общия икономически растеж за първото и второто тримесечие (0.5–1% и около 2%) се оказват приемливо близки до регистрираните от НСИ растежи на годишна база по сезонно неизгладените данни (за БВП съответно 1.5% и 2.2%, за БДС съответно 0.6% и 2.2%). Сезонно неизгладеният растеж на БВП за второто тримесечие на годишна база е толкова, колкото и на добавената стойност (2.2%), тъй като позицията „Корективи“ расте с горе-долу същия темп (2.1%)“, обясняват от Центъра.

Според тях е смущаваща динамиката на инвестициите в България. На тримесечна база те тръгнаха силно нагоре през последното тримесечие на 2010 г., когато отбелязаха 8.1% ръст (и съответно на годишна база 3.2% неизгладен ръст и 0.9% изгладен спад) и продължиха да растат и през първата половина на тази година, но вече доста по-слабо.

„За второто тримесечие на 2011 г. виждаме също две трудни за интерпретация числа – на годишна база ръст по сезонно изгладените данни (8.4%) и спад по неизгладените (-9.1). Доколкото разглеждаме неизгладените редове като по-релевантни към годишната динамика, нашите очаквания са, че инвестициите ще приключат 2011 г. отново със спад, както и 2010 г. (16.5%), но значително по-слаб“, отбелязват от ЦИР.

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), влезли в страната през периода януари–август 2011 г., възлизат на 225.6 млн. евро (0.6 на сто от БВП) или едва една четвърт от привлечените през същия периода на 2010 г. средства в размер на 926.5 млн. евро (2.6 на сто от БВП).

Най-често срещаното обяснение за сериозния отлив на инвестиции е свързано с плащанията по вътрешнофирмените кредити в съответствие с погасителните планове, което може да се приеме и като израз на доброто финансово състояние на дружествата с чуждестранно участие, заявяват икономистите.

Те допълват, че намаляването на притока на ПЧИ е естествен процес в настоящата икономическа реалност, когато става пренасочване на инвеститорския интерес от такива сфери като търговия, финанси и строителство към промишленост и енергетика в условията на силно свито потребление и несигурни пазари; според прогнозите на доклада, в България вероятно няма да бъдат достигнати официално очакваните 1.5 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции за 2011 г.

„Финансовите проблеми в глобален мащаб, забавящото се възстановяване на световната икономика, сложната ситуация в Гърция, Италия и Испания не спомагат за увеличаването на притока на инвестиции отвън. Несигурната икономическа среда в страната и ограниченият мащаб на вътрешния пазар не стимулират инвеститорите да се насочват към България“, казват още от ЦИР.

Те изтъкват, че ниските данъци и евтиният труд вече не са достатъчно предимство за България в привличането на инвестиции „при липсата на ясно очертани приоритети, лошо работеща съдебна система, непрекъснато променящо се законодателство, несигурност и непредвидимост на средата, тежка бюрокрация и неефективна администрация, влошаващо се образование“.

Докладът на Центъра за икономическо развитие отбелязва още, че в услугите бизнеснаблюденията регистрират влошаване на бизнес климата, свързано с влошаване на очакваното търсене на услуги през следващите три месеца.

В случай че забавянето в промишлеността продължи, възможно е четвъртото тримесечие да приключи с още по-нисък растеж отколкото третото, като наблюдението на потребителите от юли показва, че те продължават да са по-скоро резервирани след влошаването на нагласите им през април, добавят икономистите.

Това потвърждава очакванията на ЦИР, че до края на годината едва ли ще има ускоряване на общия икономически растеж на годишна база, по-скоро обратното е по-вероятно, се казва още в доклада на Центъра.

#ЦИР #Център за икономическо развитие #икономически растеж #износ #потребление #външна търговия #индустрия #услуги #производство

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Финанси
Последно от Финанси

Всички новини от Финанси »

Инбет Казино

Анкета

Одобрявате ли кабинета "Главчев"