КЗК иска промяна в правилата за топлоснабдяване

КЗК иска промяна в правилата за топлоснабдяване
Премахване на забраната за демонтиране на радиатори, индивидуални водомери за топла вода, санкции за некоректните потребители, по-лесна смяна на топлинния счетоводител. Това са част от промените, за които настоява Комисията за защита на конкуренцията.
A A+ A++ A

Премахване на забраната за демонтиране на радиатори, индивидуални водомери за топла вода, санкции за некоректните потребители, по-лесна смяна на топлинния счетоводител. Това са част от промените, за които настоява Комисията за защита на конкуренцията след анализ на нормативната база за топлоснабдяването, пише „Стандарт“.

Според антимонополния орган Законът за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването нарушават конкуренцията и лишават потребителите от избор. Според КЗК забраната за премахване на радиатори е в ущърб на благосъстоянието на потребителите, тъй като, ако искат да прекратят подаването на топлинна енергия до своите имоти, могат да го направят само чрез монтираните вентили на отоплителните тела. В този случай обаче те трябва да заплащат цената за отчитане и дялово разпределение за тези отоплителни тела, въпреки че на практика те не излъчват топлинна енергия.

Ефективната конкуренция предполага доставчиците да се стремят да задържат клиентите си и да привличат нови чрез подобряване на качеството на услугите, а не чрез законови забрани и процедури, ограничаващи възможностите за отказ от съответните услуги.

КЗК предлага забраната да отпадне, като бъде разрешено демонтирането на радиатори извън отоплителния сезон.

В анализа се отправят критики към начина за измерване на топлата вода с общ водомер, който според КЗК е неточен метод и води до некоректно разпределение на разходите за нея между отделните потребители в сградата. Според комисията съществува техническа възможност за точно измерване на тази топлоенергия чрез допълнителни уреди в абонатните станции и предлага съответните разпоредби да бъдат изменени и това да бъде направено за сметка на топлофикациите.

Освен това комисията посочва, че липсва ефективен санкционен механизъм, който да принуди некоректните потребители да монтират водомер за топла вода в имотите си, което дава възможност потреблението им да бъде изчислявано на база, което от своя страна води до некоректно разпределение на топлинната енергия между отделните потребители.

КЗК препоръчва да бъдат предвидени ефективни санкции за тези некоректни потребители.

Според антимонополистите действащата нормативна уредба за определяне на количеството топлинна енергия за сградна инсталация лишава потребителите от възможността да определят с решение на общото събрание на етажната собственост по какъв метод да бъде определено количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация.

Сградната инсталация по закон е обща част, разходите за която се поемат от всички собственици по решение на общото събрание на етажната собственост. В същото време измененията на Закона за енергетиката от 2006 г. и Наредбата за топлоснабдяването предвиждат количеството на топлинна енергия за сградна инсталация да се определя от топлинните счетоводители по формула в наредбата, а не с решение на общото събрание.

Анализът на КЗК показва, че при приложението на посочената в наредбата формула е възможно да не бъдат отчетени важни топлотехнически характеристики на отделните сгради, които се отразяват на топлинната енергия за сградна инсталация. По този начин сгради, в които от сградната инсталация се отдава различно количество топлина, биха имали еднакво количество топлинна енергия за сградна инсталация, изчислена по формулата в Наредбата.

КЗК е отбелязала също така и невъзможността друг освен топлинните счетоводители, например потребителите, независим експерт или контролен орган, да провери коректното изчисляване на топлинната енергия съгласно формулата.

В своето становище КЗК констатира и два основни конкурентни проблема, свързани с услугата дялово разпределение на топлинна енергия - ограничена възможност потребителите да сменят топлинния си счетоводител и ограничаване на конкуренцията между фирмите за топлинно счетоводство.

#КЗК #топлоснабдяване

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай