ДНСК: Строежът в "Яйлата" е незаконен

ДНСК: Строежът в "Яйлата" е незаконен
Част от конструкцията, представляваща фундаменти и стоманобетонова плоча на първи етаж, е извършена без строителни книжа още през 2007 г. Тогава незаконният строеж е спрян със заповед на началника на РДНСК-Добрич. Снимка: Фейсбук
A A+ A++ A

Строежът в Археологически резерват "Яйлата" е  незаконен, установи проверката на Дирекция за национален строителен контрол -ДНСК.

Служители на ДНСК провериха по документи и на място строеж "Двуетажна сграда" в Археологически резерват "Яйлата" в землището на с. Камен бряг, община Каварна, наречен неправилно "Основен ремонт и реконструкция за възстановяване на рибарска хижа с навес", съобщиха от ДНСК.

Проверката установи нарушения при издаване на разрешението за строеж през 2011 г. от главния архитект на община Калиакра и груби нарушения на нормативната уредба по устройство на територията, опазване на околната среда и културното наследство при изпълнението на строежа. Тези нарушения обуславят нищожност на разрешението за строеж и дават основание той да се квалифицира като безспорно незаконен по смисъла на ЗУТ, предаде БГНЕС.

Част от конструкцията, представляваща фундаменти и стоманобетонова плоча на първи етаж, е извършена без строителни книжа още през 2007 г. Тогава незаконният строеж е спрян със заповед на началника на РДНСК-Добрич.

В последните дни, над първия незаконен етаж е извършено строителство на втори етаж. Строежът представлява изцяло нова сграда, а не "Основен ремонт и реконструкция", както е по издаденото разрешение за строеж от 2011 г. и визата за проектиране от 2006 година.

Извършеното строителство попада в границите на Археологически резерват "Яйлата" и не е съгласувано с Министерството на културата. Това е изцяло в нарушение на изискванията за строителство в територия с особена теритоиталноустройствена защита.

Нарушени са и изискванията на Закона за биологичното разнообразие. Не е направена оценка за съвместимост, която е задължителна при строителството, попадащо в границите на защитена зона за опазване на дивите птици /Калиакра/ BG 0002051 и защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна /Комплекс Калиакра/ BG 0000573.

Проверяващите са съставили констативен акт за спиране и премахване на строежа, който в четвъртък ще бъде връчен на извършителите. След изтичане на седемдневния срок за възражения, ще бъдат издадени заповед за спиране и заповед за премахване на незаконния строеж. Заповедта за спиране се изпълнява незабавно, а премахването е възможно след влизане в сила на заповедта за премахване. Ще бъдат наложени глоби на собствениците, проектанта, консултанта, извършил оценката за съответствие на проекта и на главния архитект на общината.

#Яйлата #Камен бряг #Каварна #строеж #ДНСК

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Анкета

Повлия ли инфлацията на джоба ви?