Нумероложка: Бог ни тества дали сме готови за това, което предстои през 2024 г. и 2026 г.

Нумероложка: Бог ни тества дали сме готови за това, което предстои през 2024 г. и 2026 г.
A A+ A++ A

2023г. ще бъде година с път на живота 7 ( 2+0+2+3=7). Отличава се от всички минали и бъдещи години по това, че носи духовно и материално повишаване. Отключва потенциала и осъзнаването в хората по нов начин. Целта на годината е издигане на човека към Бога и невидимите светове. Позитивната и индивидуална промяна, вярата и духовната трансформация достигат своя връх, въпреки негативните масови процеси. След нея нищо няма да е същото. Процесите се забързват. Деградацията не се толерира. Най- силни области през 2023г. ще бъдат свързани с парични печалби от злато, диаманти, енергетика с цел нови видове осветление и отопление, горива, образование, открития, високи технологии, туризъм, култура, международни връзки , далечни пътувания, борса, пазари, модернизации, високи сгради.

В записът на 2023г. се съдържат числата 0, 2 и 3, които дават следната характеристика :

0-та налага проявата на свободна воля и индивидуален избор, които ще бъдат решаващи в 25% от ситуациите.

2-та активира дуално поведение, двойственост, делене, спорове, конфликти, манипулации. Акцентът ще е върху търговията, обмена, толерантността и изгодата.

3-та дава намиране на надежда, мир, хармония въпреки всичко. Успехът и късмета ще работят в 35% от ситуациите. Важно е да има адекватност към случващото се за да има отклик от съдбата.

Общият сбор на всички числа показва резултат 7.

Година за еволюционен скок, развитие, разширение на човешкото съзнание, възможност за бъдещето, промяна в пазарите, борсата. Човечеството е поставено на големи изпитания и проверка относно вяра, духовност, качество на живот и ценностна система.

Съдбовната програмата на годината активира голям напредък в областта на наука, високи технологии, образование, екология, изкуство, култура. Времето се забързва. Очаква се увеличение на цените.

Годината започва със следните числа:

1 януари-ден с път на живота 9.

2 януари-ден с път на живота 1.

3 януари-ден с път на живота 2.

9+1+2=12(1+2= редукция 3)

Материална година, в която ще има възможност да завършим с дългосрочни усилия и проблем. Приключва партньорства, отношения в личен и бизнес план. Човечеството търси посоката, далечното развитие и перспектива. Важно е духовното. Водачеството на света ще бъде поето от духовните хора, които да посочат вярната посока на хората и да ги подготвят за това, което предстои. Вибрациите на Земята се покачват, предстои масово пробуждане на съзнанието. Хората преосмислят стремежите си, посоката и целите. Принципите се подменят. Всичко важно ще се случва чрез движение, учене и международни пътувания. Активира се потребност от нови знания, учение, разходки и съзерцаване на природата. Очакват се големи открития в науката и технологичните изобретения.

2023 г. е последната добра година от подготвителния цикъл за човечеството. Тя се явява проверка от Бог дали сме готови за това което предстои през 2024 г. и 2026 г.

За България и българите 2023-та година ще бъде период на асоциалност, наложително минимализиране на животa, обедняване. Налага се да се съхраняват наличните ресурси и пари за по-тежки дни. За държавност и стабилизиране на политическата обстановка не може да се говори. Най-добрите решения за България може да се реализират само през юни и август. Всеки се спасява чрез самоизолация, информираност и ум. Годината ни се дава за да простим на себе си и близките. Да се помилваме взаимно. Най-негативни за страната са месеците март и декември. Най-лъжовни и неефективни-април и септември. През останалите месеци ни се дава възможност да действаме адекватно и да подобряваме нещата.

Най-важното е да не губим самосъзнание и дух. Задължително е в тези времена да разчитате повече на себе си, отколкото на другите. Бъдете практични и не искайте повече от колкото ви е необходимо. Знайте, че тази година е най-важното сито, което подсигурява бъдещо оцеляване. Бъдеще на друга енергийна вибрация, ниво на съзнание и реалност.

Най-добри дни за годината:

Януари-27; Февруари-15; Март-15; Април-16; Май-15; Юни-15; Юли-15; Август-12, 18; Септември-14;

Най-негативни:

Януари-6; Февруари- 11; Март-5, 14, 25, 28, 30; Април -5; Май- 4, 8; Юни- 1, 26; Юли- 14; август- 14; сепептември-9, 27;

Най-добра година се очаква за родените на 1, 10, 19, 28-мо число, 2, 11, 20, 29-то число , вибрация 8, 17, 26-то число.

За родените на 1, 10, 19, 28 -мо число:

2023г. ще бъде период, който ще преживяват планирано. Съдбата им дава еднотипни преживявания, но основна им цел е да довършват, обмислят и постигнат заслужена победа. Приключват с нещо важно, за да поставят ново начало. Очакват ги нови приятелства и щастливи мигове.

Цветове на късмета: Червено: носи енергията, която им е необходима за осъществяване на амбициите.

Оранжево: подпомага тяхната дружелюбност и бодрост.

Лечебно изречение: Щастието е състояние на ума!

За родените на 2, 11, 20, 29 -то число:

2023г. ще бъде безоблачна година. Очакват ги преживявания, които дават възможност да поставят ново начало, да заявят мнението си, за да постигнат одобрение. Активира се вдъхновение за нов устрем напред и надежда. Учат се да ценят средата и място си в нея.

Цветове на късмета:

Сребристо: подчертава вашата възприемчивост и изисканост.

Синьо, Тюркоаз: подпомага вашето спокойствие и безпристрастност.

Лечебно изречение: Обичам себе си, за да ме обичат и другите!

За родените на 3, 12, 21, 30-то число:

Имат добра година, но ще бъдат принудени да правят всичко в името на другите. Ще разберат кой им помага, пречи или саботира. Трябва да внимават какво говорят и да уважавайте хората, от които зависят. Получават възможности и условия за израстване, но всичко ще зависи от техния подход. Ако акцентират предимно върху проблемите, трудностите и неудовлетворението, ще изпитат трудност да се справят с тях. Усилват се фактори като мнителност, критика, съмнения, негативни разговори. Само с правилно мислене и поведение може да ги неутрализират. Препоръчва се да обмислят разходите си, за да не изпитат материални затруднения.

Цветове на късмета:

Жълто: ободрение, остър ум, позитивна настройка.

Тюркоазено: за креативност и смирение.

Лечебно изречение: Правилното действие е основа за здрав и успешен живот!

За родените на 4, 13, 22, 31-то число:

2023г. е период за подсигуряване. Когато се обърнат назад в края на годината ще са доволни от постигнатите резултати. Дава им се шанс да използват добрите възможности тук и сега, да стартират на два пъти успешно годината. Лесно преодоляват проблемите, когато въведете ред, дисциплина, контрол, правила, умереност и баланс. Силна година да се наложат и управляват правилно. Да внимавайте да не изпуснат шансовете и късмета си поради мързел.. Имат шанс да получите подкрепа от важен човек.

Цветове на късмета:

Златно, бяло: За благоденствие и позитивна нагласа.

Лечебно изречение: Да прощаваш не е лесно, но е освобождаващо!

За родените на 5, 14, 23-то число:

2023 г. преживяват период на активност и социализация. Съдбата им дава шанс да действат по конкретен план, за да успеят. Гъвкави са и преминават през наложителни промени. Започват с трудности, грижи, недоволство, но завършва положително. Годината им е материалистичен период за голямо доказване, планиране и организация. Ще имат препятствие, което ще преодолеят.

Цветове на късмета:

Син: Подпомага умствената дейност, спокойствието и увереността.

Жълто: Отразява светлата страна на вашата личност.

Лечебно изречение: Освобождавам се от всички нежелани мисли, чувства и емоции!

Родените на 6, 15, 24-то:

2023 г. започва с битка и проблеми и завършва с научаване на уроци. Възможни са глоби, ходене по съдилища или множество протести, които да понесат. Ще си направят изводи кое ще им е по-полезно за бъдеще. Правилното поведение е да спазват нормата на умерената златна среда. Въпреки подтика им за показност, верният път са консервативните решения. Важно е да постигнат яснота в намеренията и убежденията си – през цялата година се препоръчва да са целеустремени, но честни, точни и справедливи.

Цветове на късмета:

Тъмно синьо и виолетово: Подсилват достойнството и загадъчността ви.

Лилаво, бяло: Отражение на духовността.

Лечебно изречение: Само чрез позитивна нагласа мога да постигна високите си цели!

Родените на 7, 16, 25-то число:

През 2023 г. преживяват добър период, който им дава възможност да следват решенията си и да ги осъществяват. Малко по-благоприятна ще бъде годината за родените на число 16, но общият фон като възможности е много добър за всички. Активен период за развитие. Препоръчва се да не бездействат и да планират какво и как да се случи. Ако търсят, ще намерят. Цветове на късмета:

Тъмно синьо и виолетово: Подсилват достойнството и загадъчността ви.

Лилаво, бяло: Отражение на духовността.

Лечебно изречение: Най-голямото лекарство е радостта!

За родените на 8, 17, 26-то число:

През 2023 г. преживяват период за развитие и градеж. Ще усещат живота си все по-пълноценен, докато осъществяват мечтите си. Пред тях се откриват нови хоризонти и следват тенденциите на новото време. Годината им започва добре и свършва добре. Търсят нови посоки, водени от стремеж към материално натрупване. Колкото са по-самостоятелни и дисциплинирани в справянето с проблемите, толкова по-добре за тях. Тяхната водеща сила ще бъде вярата в собствените им способности, а добрите резултати в начинанията са им подсигурени, стига да не се стремят да свършат и невъзможното. Най-важно е да са подредени, дисциплинирани и да вкарат нови елементи в принципите и стила си на работа.

Цветове на късмета:

Златно, бяло: За благоденствие и позитивна нагласа.

Лечебно изречение: Аз съм благословен през всеки ден!

Родените на 9, 18, 27-мо число:

През 2023 г. преживяват година без критични месеци. Всичко започва и свършва благоприятно. Нумерологичният аспект им активира поток от събития и им върви. Ще имат възможност да изпълнят поетите си обещания, за да се втурнат в нови търсения. Годината ги връща към личното щастие и комфорт. Приключват започнатото с труд и усилие и си правят изводи от постигнатото. Склонни са да правят каквото си знаят и решат ли никой не може да ги спре.

Цветове на късмета:

Лилав, син: За добра комуникация и успех на срещи.

Лечебно изречение: Аз живея в мир и хармония!

Милена Иванова, "Телеграф"

#нумерология

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай