Изпълнителният директор на „Солвей Соди“ Спирос Номикос: Инвестирали сме 900 млн. лв. в България за 15 г.

Изпълнителният директор на „Солвей Соди“ Спирос Номикос: Инвестирали сме 900 млн. лв. в България за 15 г.
Снимка: „Солвей Соди“
A A+ A++ A

Целта ни е да останем един от най-конкурентоспособните содови заводи в света, казва изпълнителният директор на „Солвей Соди" Спирос Номикос.

Визитка на „Солвей Соди“ АД, Девня

„Солвей Соди“, Девня, е най-големият завод за производство на синтетична калцинирана сода в Европа и един от най-големите в света.

Първият содов завод е създаден в Девня през 1954 г., а през 1974 г. е изграден и пуснат в експлоатация новият содов завод „Соди“ със значително по-голям производствен капацитет.

През 1997 г. дружеството е приватизирано от „Солвей Шишеджам Холдинг“, чиито основни акционери са индустриалните групи „Солвей“ (75%) и „Шишеджам“ (25%). Основните продукти на компанията са калцинирана сода (лека и тежка) и сода бикарбонат. През 2000 година „Солвей Соди“ придобива собствеността върху някои от основните доставчици на суровини за содовото производство – ТЕЦ „Девен“, сондажите за разсол в Провадия („Провадсол“), а съвместно с „Девня Цимент“ – кариерата за варовик („Девня Варовик“).

„Солвей Соди“ е едно от най-големите индустриални предприятия в България, което осигурява около 1% от общия износ за страната, има 640 служители и осигурява работа за над 1000 души от фирми на подизпълнители.

 

Г-н Номикос, тази година „Солвей Соди“ отбелязва 15 г. от приватизацията. Каква е равносметката за развитието на дружеството за този период?

„Солвей Соди“ и неговите филиали са пример за една от най-успешните приватизации в България. Този успех е в резултат на отношенията, които поддържаме на ниво общински и областни администрации във Варна и региона, както и с правителството в София.

Той се дължи също и на ангажираността на нашите служители, които са най-ценният актив на дружеството и, както се изразяваме тук, „имат сода в кръвта си“. Изключително важни са и нашите акционери, които през последните 15 години направиха значителни инвестиции, възлизащи на близо 900 милиона лева.

Какво сочат данните за резултатите на дружеството през 2011 г.?

Резултатите за 2011 г. (23,3 млн. лева печалба) са доказателство за правотата на тази амбициозна и устойчива визия за стратегическо развитие на нашия завод.

2011 година е рекордна за „Солвей Соди“ (произведохме близо 1,5 милиона тона калцинирана сода и сода бикарбонат). С цел да постигаме такива резултати и в бъдеще, трябва да продължим да се подобряваме във всички сфери, за да успеем да превъзмогнем конкуренцията на производителите на трона (естествена калцинирана сода), които работят при много по-ниски разходи.

Положителното е, че „Солвей Соди“ има възможността да се възползва от близо 150-годишния опит на група „Солвей“, както и от конкурентната позиция на групата на световните пазари.

Засегна ли кризата производството и търговията с калцинирана сода и как се отрази тя на „Солвей Соди“?

Икономическата криза засегна пряко и косвено химическата промишленост, и по-специално содовия бранш, но ние се опитваме да сведем до минимум ефекта й чрез увеличаване на производството и постоянно оптимизиране на разходите и консумацията на енергия – за последните 3 години тя е по-малко с 7%.

Нашата основна цел е да останем един от най-конкурентоспособните содови заводи. Все още има голямо търсене на световния пазар на калцинирана сода, но и конкуренцията е силна. Тенденциите на този пазар са важни за нас, защото ние изнасяме 85% от нашата продукция.

Докъде е стигнало изпълнението на инвестиционната програма на компанията и какво предстои?

През последните 4 години беше реализирана мащабна програма за разширяване с 25% на производствения капацитет на содовия завод от 1,2 на 1,5 милиона тона сода годишно.

В проекта са вложени 300 милиона лева за модернизация и реконструкция на съществуващите и изграждането на изцяло нови мощности по цялата производствена верига. Увеличението на производствения капацитет на содовия завод доведе до по-големи нужди от суровини и най-вече от пара, която е основният енергоносител при производството на сода.

За целта се наложи да разработим и осъществим сериозна инвестиционна програма в нашия филиал ТЕЦ „Девен“, свързана с изграждането на нов котел по изключително модерна технология за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, силно намаляваща въздействието ни върху околната среда.

За следващия 3-годишен период предвиждаме инвестиции от порядъка на 25 до 60 млн. лева годишно. Те ще са насочени предимно към икономии и оползотворяване на енергията, ще продължим с обновяването на индустриалния парк и намаляването на емисиите в съответствие с европейските изисквания.

Очаквате ли подобрения в бизнес средата в България? Държавата повече пречи или повече помага?

България има много предимства, които са от полза за бизнеса, като благоприятното географско положение например или разходите за труд. Страната е богата на суровини.

Друг съществен плюс, разбира се, е по-ниското пряко данъчно облагане, но бих искал да подчертая, че то не е достатъчно само по себе си, за да се привлекат чужди инвестиции.

Необходимо е също така да се гарантира предвидима и стабилна инвестиционна среда, с ясна дългосрочна визия за икономическото развитие и намалена административна тежест.

Мисля, че правителството доста предпазливо управлява бюджета в тази финансова криза и влага значителни усилия, за да избягва финансови бедствия, каквито преживяват някои от съседните на България държави.

В тази връзка поддържаме постоянни контакти и провеждаме открити дискусии с правителството, и по-специално с министерствата на финансите и околната среда и водите по различни въпроси, решаването на които е от съществено значение за конкурентното предимство на „Солвей Соди“. Тези дискусии са в дух на разумен, отговорен и положителен диалог за всички страни.

Как се отразява на производството ви увеличаването на цената на газа и горивата?

Природният газ е много скъп в България в сравнение с другите изкопаеми горива и прекратихме използването му. Косвено всяко увеличение в цената на газа се отразява на някои от суровините.

Твърдо заставаме зад прозрачния метод за изчисление и предсказуемото регулиране на цените, което гарантира конкурентната позиция на индустриалните предприятия.

ТОВА ИНТЕРВЮ НА АНГЛИЙСКИ

#Шишеджам #приватизация #Ерик Вандер Ворст #Девня #завод #Солвей Соди

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай