За регистрацията на кладенци е нужно само заявление

За регистрацията на кладенци е нужно само заявление
МОСВ
A A+ A++ A

"За регистрацията на кладенец не се изисква нотариален акт, скица на имота, лична карта и какъвто и да е друг документ. Единственият необходим документ е попълнено заявление за регистрация на кладенец за собствени потребности". Това каза зам.-министърът на околната среда и водите Петър Димитров днес в рамките на онлайн среща с представители на общини и областни администрации по въпроси, свързани с регистрацията на водовземни съоръжения за собствени потребности.

Целта на регистрацията е в Басейновите дирекции на управление, които са част от Министерството на околната среди и водите, да постъпи актуална информация за броя и местонахождението на водовземните съоръжения в съответния район, за да може да се гарантира справедливото ползване на водните ресурси. Изискването за регистрация на кладенците като водовземни съоръжения е в съответствие със Закона за водите.

Заявлението се подава в Басейновата дирекция (БД), на чиято територия се намира имотът с кладенеца – БД "Западнобеломорски район", БД "Черноморски район", БД "Дунавски район” и БД "Източнобеломорски район". Заявлението за регистрация на кладенец за собствени потребности може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца, за което кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната Басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения, използвани за собствени потребности на гражданите, не се заплаща.

Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб. м на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци.

Във връзка с възникналите конкретни въпроси по места зам.-министър Петър Димитров и Басейновите дирекции организират онлайн приемни от централите на дирекциите. Във вторник вече беше проведена такава среща във Варна с участието и на директора на Басейнова дирекция "Черноморски район" Явор Димитров. Утре Басейнова дирекция "Дунавски район" в Плевен ще проведе онлайн среща с представители на общинската власт от 11 часа. Предстои да се организират подобни онлайн приемни и в Благоевград – в сряда, и Пловдив – в петък. Първата онлайн среща по темата се проведе преди седмица с участието на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, която отговаря на актуални въпроси на представители на областните администрации и общините.

Срокът за подаване на заявленията за регистрация на съоръжения и за собствени, и за стопански нужди е до 28 ноември. На интернет страниците на четирите Басейнови дирекции има подробна информация и бланка на заявлението за регистрация. Информация за басейновите дирекции вижте на

https://www.moew.government.bg/bg/kontakti/basejnovi-direkcii/

#Петър димитров #МОСВ #кладенци #регистрация

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Околна среда
Последно от Околна среда

Всички новини от Околна среда »