СУ разкрива факултет в Бургас, ще обучава студенти по музика и религия

СУ разкрива факултет в Бургас, ще обучава студенти по музика и религия
A A+ A++ A

На фона на опитите в последната година университетската мрежа да се окрупни, или поне да се пресече роенето на нови вузове и филиали в страната, просветното министерство предлага изключително озадачаващ проект, свързан именно с разкриването на нов филиал - на Софийския университет в Бургас. Странното е, че в него СУ смята да обучава студенти само в две направления - религия и теология и музикално и танцово изкуство, като специално второто се явява твърде неспецифично за университета.

Идеята на СУ, одобрена положително от Националната агенция за оценяване и акредитация, е филиалът в Бургас да предлага обучение по две професионални направления - религия и теология и музикално и танцово изкуство. По-конкретно, специалностите от първото направление са "църковен мениджмънт" и "християнско поклонничество" (магистър, задочно), а от второто - "музикални медийни технологии и тонрежисура" (бакалавър, редовно), "аудио-визуален дизайн" и "филмова и сценична музика" (магистър, редовно). Предвидено е обучението да се извършва от 20 преподаватели на основен трудов договор в университета, ще бъдат назначени и още 10. Впоследствие, в зависимост от потребностите, може да бъдат обявени конкурси за повече преподаватели.

Филиалът ща се управлява от директор и зам.-директор. Община Бургас ще предостави кабинети и зали в новопостроена сграда на конгресния център в града. За обучението по религия е осигурена социално-битова среда в Енорийските културно-просветни центрове при храмовете "Св. Иван Рилски" и "Св. Атанасий", а за това по музикално и танцово изкуство - студия в реновирания Културен център на Бургас. Осигурени са и общежития за студентите в сгради, предоставени на У-т "Асен Златаров" - Бургас.

Определеният от НАОА капацитет на филиала е в рамките на утвърдения капацитет на професионалните направления на СУ - общо 40 студенти по специалностите от музикалното направление и 50 студенти по специалностите в направление религия.

Защо точно религия и музика

От мотивите към проекта разбираме, че разкриването на нов филиал съответства на мисията и стратегическата цел на СУ, "определени от традицията и значението му като водеща институция за образование от класически тип, подготвяща професионалисти за различните социални и културни сфери на обществения живот". А също и - че Бургас и регионът имат сериозна обществена потребност от кадри за "туристическия и културен бизнес в съчетание с духовна просвета и мениджмънт в областта на поклонническия туризъм", както и, че филиалът ще "допринесе за социалното и културно развитие на Бургас и региона, ще осигури редица предимства на един от най-динамично развиващите се български градове със значителен прираст на младите жители".

От всичко това не става ясно какви са условията за духовен туризъм в Бургас, поради които той се нуждае от туристически кадри в тази област. И ако по отношение на обучението по религия СУ има опит - той има най-висока оценка в това направление и обучава най-много студенти по него - 240 души през 2021 г. (за сравнение в другите три вуза, преподаващи религия - Великотърновски, Пловдивски и Шуменски у-т, студентите са съответно едва 78, 50 и 43 души), то в областта на музикалното и танцово изкуство СУ не може да се сравнява с останалите, особено с Музикалната академия, която е лидер в това направление у нас.

В рейтинговата система за м.г. СУ лиспва изобщо в класацията на вузовете, предлагащи музикално и танцово изкуство поради липса на достатъчно данни, които да позволяват класирането му. Освен това Софийският университет има най-малко студенти в това направление - едва 55 души - от всички останали висши училища - 6 на брой, които обучават в него. В НМА се обучават 975 студенти в областта на музикалното и танцвото изкуство, в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив - 375 студенти и т.н.

Прави впечатление, че в предварителната оценка на въздействие на проекта пише, че направленията религия и музикално и танцово изкуство в СУ, по които ще се обучават студентите във филиала му в Бургас, имат валидна програмна акредитация съответно до 31 март 2022 г. и 13 декември 2022 г. Не е ясно как при положение, че акредитацията по религия е изтекла, изобщо се предлага откриване на филиал с обучение по това направление.

В-к “Сега” зададе въпроси на МОН, НАОА и СУ относно смисъла от филиал на университета в Бургас по въпросните специалности. Очакваме отговорите им.

Заради силно разрасналата се университетска мрежа преди 2 г. бе наложен мораториум върху разкриването на нови вузове и филиали към тях. Той бе заменен през 2021 г. с Пътна карта на висшето образование, която казва къде и какви направления, специалности или филиали могат да се разкриват. Според нея нови филиали могат да разкриват само висши училища от група А - с висока степен на реализация на завършилите и висока степен на търсене на висше образование, когато едновременно са изпълнени три условия: обучение по съответното направление не се предлага от друго държавно висше училище в съответния регион, или ако се предлага, то студентите в него на национално ниво са над 70% от определения от НАОА капацитет; има мотивирано становище от ресорното министерство за необходимостта от увеличаване на броя на обучаваните студенти по съответното направление в съответния регион чрез създаване на нова структура; има положително становище от МОН в извършената предварителна оценка на въздействието върху степента на съответствие на профилната и териториална структура на висшето образование със социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда.

#Софийски уневирситет

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Образование
Последно от Образование

Всички новини от Образование »

Акценти