Лихвите по жилищните и потребителските кредити поеха нагоре

Лихвите по жилищните и потребителските кредити поеха нагоре
A A+ A++ A

Цените на кредитите за домакинствата у нас започнаха да нарастват под натиска на общото възходящо движение на лихвите в световен план. Според последните данни на БНБ през август 2022 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.07 пр. п. до 8.26%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0.11 пр. п. до 8.78%. При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се повишава с 0.02 пр. п. до 2.49%, а ГПР - с 0.05 пр. п. до 2.76%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0.16 пр. п. до 3.20%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се увеличава с 0.17 пр. п. до 3.21%. През август 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0.04 пр. п. до 14.38%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове - с 0.01 пр. п. до 20.39%.

Леко покачване на лихвите има и при депозитите, което означава, че се увеличава доходността по спестявания сложени в банка.

През август 2022 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се покачва с 0.04 пр. п. до 0.17%, а по тези в евро – с 0.09 пр. п. до 0.22%. Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в левове и в евро се запазват на нива от 0.00%. Все повече българи предпочитат да съхраняват парите си в евро, като това е логично предвид, че се очаква България да влезе в Еврозоната. Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 9.1% (10.7 млн. лв.) до 106.6 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро се увеличава с 25% (25.8 млн. лв.) до 129.2 млн. лв.

Предвид темповете за увеличение на лихвите и ГПР-тата, по-скоро оскъпяването на кредитите и по-скоро касае новоизтеглените - независимо дали става за жилищни или потребителски. С други думи към този момент не се наблюдава рязко вдигане на лихвите по съществуващите кредити. Инфлацията, намалената покупателна способност, увеличаващите се разходи и несигурната икономическа среда са едни от факторите, които вдигнаха лихвите, макар и с малко и карат банките да започнат да отпускат пари при по-голямо самоучастие на кредитоискателите.  Повечето от старите заеми са все още по старите лихвени условия, защото те са законово регулирани и могат да бъдат променени само при чувствителен ръст на лихвите по левовите депозити на населението. За момента той е 0.33 процентни пункта. Въпреки това ако надхвърли 1 процентен пункт много банки ще помислят дали да не вдигнат и лихвите по старите заеми.

Иначе покачващите се лихви не отказват потребителите да теглят и да рефинансират. Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове се повишава с 4.2% (29.7 млн. лв.) до 731.6 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 2.9% (3.2 млн. лв.) до 113.9 млн. лв. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес нараства с 5.4% (29.2 млн. лв.) до 565.8 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране се понижава с 4.2% (6.5 млн. лв.) до 149.1 млн. лв.

#банкови кредити #лихви по кредити #жилищни кредити

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Финанси
Последно от Финанси

Всички новини от Финанси »

Акценти