Още 130 щатни бройки към ДФЗ: работата била много, сроковете - кратки

Още 130 щатни бройки към ДФЗ: работата била много, сроковете - кратки
МЗХ
A A+ A++ A

Със 130 бройки да се увеличи щатът на Държавен фонд "Земеделие" поиска служебният министър на земеделието Явор Гечев от Министерския съвет. За целта той е внесъл за обществено обсъждане проект за промени в Устройствения правилник на ДФЗ и предстои правителството да го гласува след месец.

Министърът иска увеличение на бройките в следните дирекции: "Договориране по Програмата за развитие на селските райони" - с 66 бр., "Оторизация на плащанията по ПМРСР“ - с 5 бр., "Селскостопански пазарни механизми" - с 4 бр., „Мониторинг, докладване и оценка“ - 25 бр., "Интегрирани информационни системи" - с 6 бр.; „Технически инспекторат“ - с 9 бр., „Директни плащания“ - с 13 бр.; „Краткосрочни схеми за подпомагане“ - с 2 бр.

В мотивите си министърът аргументира искането със "значителното нарастване на броя на схемите и мерките, които се администрират от Държавен фонд "Земеделие" и на броя бенефициери по тях". Освен това сроковете за разглеждане на формулярите за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони били много кратки, а процедурата по администриране на заявленията - строго формална и с множество вътрешни процедури и срокове. Тя налагала бързина и по-висока административна натовареност при разглеждането и оценяването на проектните предложения.

С приемане на постановлението общата численост в ДФЗ ще се увеличи от от 1563 на 1693 щатни бройки. Те ще са за сметка на съответно намаляване на числеността на регионалните дирекции по горите към Изпълнителната агенция по горите, обяснява министърът.

Необходимите допълнителни средства за 2023 г. са 11,5 млн. лева, в това число 7,5 млн. лева разходи за персонал (заплати и осигуровки), 1,4 млн. за издръжка (ремонти и поддръжка на помещения, консумативи) и 2,6 млн. лева за капиталови разходи (полагане на антистатична настилка/двоен под, окабеляване, осигуряване на дисково пространство, мрежови устройства, осигуряване на непрекъсваемо захранващо устройство и резервираност на захранването, закупуване на техника, в т.ч. персонални компютри, принтери, копирна техника, лицензи за антивирусен софтуер, офис пакет, сървърни лицензи).

За 2024 г. ще са необходими 8,9 млн. лева: 7,5 млн. лв. за персонал и 1,4 млн. лева за издръжка.

Допълнителните средства ще са за сметка на централния бюджет.

 

 


 

#Явор Гечев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай