С колко се вдигнаха доходите от пенсии за 10 години

С колко се вдигнаха доходите от пенсии за 10 години
A A+ A++ A

Доходите от пенсии за миналата година са 2 311 лева. Те нарастват с 14,5% спрямо 2020 г. и 2 пъти в сравнение с 2012 година, показва отчетът на изпълнение на Национална стратегия за демографско развитие на населението в България, предава Pariteni.bg.

Все повече семейният бюджет зависи от пенсиите. Те заемат 30% от общия доход на домакинствата, като в сравнение с 2020 г. делът им нараства с 1,2 процентни пункта, а спрямо 2012 г. - с 3,3 процентни пункта.

За 10 години разходите на домакинствата се увеличават 1,7 пъти. Парите, които даваме за храна и безалкохолни напитки нарастват с близо 52 процента спрямо 2012 г. тези за обувки и облекло са се увеличили два пъти, а за сметки като ток, вода, горива – с 1,7 на сто доста повече пари отделяме за здраве, като за 10 години сумата е нараснала с над 2 пъти, с толкова се повишават и разходите за данъци и социални осигуровки.

Намалява коефициентът на заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към края на 2021 г. това съотношение е 69. За сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора.

Най-благоприятно е съотношението в областите Сливен – 90, София (столица) – 83, и Варна – 82 лица. Най-нисък е този показател в областите Смолян – 42, Кърджали – 49, и Перник, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 50 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

През 2021 г. 26 755 души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина, като 48.4% от тях са мъже. Всеки втори емигрант (50.6%) е на възраст 20 - 39 години. Най-младите емигранти (под 20 години) са 15.6%, а тези на 60 и повече навършени години – 9.8% от всички емигранти.

Най-предпочитани от емигрантите дестинации са Германия (23.9%), Обединеното кралство (17.4%) и Испания (13.0%).

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите, включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване в страната. През 2021г. 39 461 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Относителният дял на мъжете е 55.1%, а на жените – 44.9%.

Сред дошлите да живеят в страната 34.9% са във възрастовата група 20 - 39 години, а 29.8% са на възраст 40 - 59 години. Най-младите имигранти (под 20 години) са 16.8%, а най-възрастните (на 60 и повече години) – 18.5%.

Най-висок е делът на имигрантите от Турция (21.2%), Германия (11.0%) и Руската федерация (6.0%).

Покупателната способност на домакинствата се увеличава през 2021 г. спрямо 2020 г. при повечето от основните хранителни продукти. Най-много е нараснала покупателната способност при картофите, яйцата, ябълките и свинското месо.


 

#пенсионери

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай