Пенсията у нас покрива близо 46% от брутната заплата

Пенсията у нас покрива близо 46% от брутната заплата
A A+ A++ A

Пенсията у нас през 2021 г. е покривала средно почти 46% от заплатата, върху която се плащани осигуровки. Това става ясно от данни в Годишника „Държавното обществено осигуряване през 2021 г.“, публикуван от Националния осигурителен институт (НОИ).

Коефициентът на заместване се изчислява, за да онагледи каква част от заплатата си преди пенсиониране човек получава под формата на пенсия, след като изпълни условията за съответния стаж и възраст. Въпросният коефициет представлява съотношението на средната пенсия на пенсионер към средния осигурителен доход и за 2021 г. възлиза на 45.9% бруто. Това е ръст с 5 процентни пункта в сравнение с 2020 г.,  пише Mediapool.

Ако се смята нетно, тоест върху средния нетен осигурителен доход (без задължителните удръжки върху заплатите), коефициентът на заместване е 59.2%, тоест пенсията замества почти 60% от заплатата, върху която са внасяни осигуровки. За сравнение, през 2020 г. въпросният коефициент е бил едва 52.7%.

От НОИ уточняват, че значителният ръст на коефициента се дължи на факта, че миналата година средната пенсия е нараснала значително повече от средния осигурителен доход на работещите.

Средната пенсия на пенсионер за 2021 г. с всички включени допълнителни суми и добавки е била 536.71 лв. (при 437.17 лв. за 2020 г.).

Това значи, че номиналният ръст на средната пенсия спрямо предходната година е 22.8%, а реалният размер се е увеличил с 19.4% заради средногодишната инфлация от 2.8%.

През миналата година минималния размер за съответния вид пенсия са получавали 932 005 пенсионери, което е 45.3% от общия брой пенсионери към 31 декември 2021 г. За сравнение, делът им през 2020 г. е бил 38.1%.

Максимална пенсия към 31 декември 2021 г. пък са взимали 26 832 пенсионери с първи пенсии (при 43 260 бр. за 2020 г.).

В същото време средната брутна месечна работна заплата за 2021 г. общо за страната е била 1 550.66 лв. Номиналното нарастване спрямо 2020 г. е с 11.5%.

Макар и с бавни темпове, възрастовата структура на населението се влошава и през 2021 г. продължава тенденцията на застаряване на българското население. На 100 осигурени лица се падат около 74 пенсионери, пише още в годишника на НОИ.

Средномесечният брой пенсионери през 2021 г. е бил 2 080 454 души и е намалял с 42 563 души (с 2%) спрямо предходната година. За сравнение, общият брой на заетите лица според НОИ е 3 076 5000 души, което прави 52.3% от населението на 15 и повече навършени години.

Средната възраст на пенсионерите, получаващи лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, през 2021 г. е бил 73.5 години.

Средната продължителност на получаване на лична пенсия миналата година е била 21.4 години.

Работещите при условията на първа категория труд получават пенсия средно 30.3 години, при втора категория – 28 години, при трета – 25.4 години. Личните пенсии за инвалидност поради общо заболяване се получават средно 13.5 години, а тези за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест – 34.4 години.

Разходът на държавата за пенсии се е увеличил от 9.4% от БВП през 2020 г. на 10.7% от БВП през 2021 г.

Парите за болнични от НОИ също растат. Броят на болничните листове, по които са изплатени обезщетенията на над 1.2 милиона души, е 2 346 099, което е ръст с 148 233 в сравнение с предходната година. Платени са общо 18.9 милиона работни дни в сравнение със 17.5 милиона през 2020 г. Среднодневният размер на обезщетението миналата година е било 42.03 лв. на фона на 39.03 лв. за 2020 г.

#минимална пенсия

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай