Вдигат линията на бедност с 91 лева

Вдигат линията на бедност с 91 лева
A A+ A++ A

Линията на бедност за 2023 г. да бъде в размер на 504 лв., предлага министърът на труда и социалната политика в оставка Георги Гьоков. Увеличението е с 91 лева, тъй като за тази година прагът на бедност е определен на 413 лева. Спрямо 2021 г. линията на бедност беше повишена с 44 лева.

С увеличаването на линията на бедност ще нараснат и социалните помощи по Закона за социалното подпомагане и финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания, което ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-нискодоходните групи от населението, пише в мотивите към проекта. В Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. се предвижда за 2023 г. ръст на БВП от 2,8%, коефициент на безработица от 4,8% и ръст на заетостта от националните сметки от 0,8%.

Последните данни от НСИ за първото тримесечие на 2022 г. отчитат ръст на БВП от 4,5% на годишна база. За първото тримесечие по данни от наблюдението на работната сила коефициентът на безработица е 4,9%, а заетостта по данни на националните сметки нараства с 1,6% на годишна база. Използването на линията на бедност, определена в изследването EU-SILC за 2021 г. и публикувано през 2022 г., отразява социално-икономическата среда в страната, пазара на труда и възможностите на бюджета.

Промените от социално-икономическо естество и свиването на глобалната икономика през 2020-2021 г. и първото полугодие на 2022 г. са свързани предимно с последиците от Ковид-19, динамичната макроикономическа среда и цялостното влияние на международната обстановка.

 

 

#линия на бедност #Георги Гьоков

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай