Кард бланш за 11 млрд. евро през новия програмен период ни даде ЕК

Кард бланш за 11 млрд. евро през новия програмен период ни даде ЕК
A A+ A++ A

Европейската комисия даде зелена светлина на предложената от България рамка за инвестиране на еврофондовете за новия програмен период 2021-2027 г. Споразумението за партньорство включва основните рамкови договорености за всички оперативни програми, а стойността на инвестициите по него е в размер на 11 млрд. евро. Одобряването на документа ще отвори пътя пред одобряване и на новите оперативни програми и евентуално стартиране на изпълнението по част от тях през втората половина от годината.

Споразумението за партньорство е поредният стратегически документ, който се забави покрай служебния кабинет и трудностите около структурирането на новото правителство. Проектът бе готов още миналата година, като в него оставаха отделни проблемни въпроси като инвестирането на Фонда за справедлив преход и допустимите региони, които ще могат да получават пари по него. Правителството одобри окончателните редакции по документа в края на април, а сега идва и положителна оценка от Европейската комисия.

Споразумението за партньорство обхваща намеренията на България за инвестиране на средствата от общо 5 европейски фонда – Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд +, Кохезионен фонд, Фонда за справедлив преход и Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури. С парите по тези фондове ще бъдат изпълнени общо 10 национални програми – консурентоспособност и иновации; научни изследвания и дигитализация за интелигентна специализация; техническа помощ; околна среда; транспортна свързаност; развитие на човешките ресурси,; образование; храни; развитие на регионите и морско дело. Някои от програмите вече са одобрени в окончателна редакция от МС – като например програма „Образование“, одобрена в края на юни, и „Развитие на човешките ресурси“ – в началото на юни, но други още се бавят. Одобряването на програмите и от ЕК ще даде възможност за започване на изпълнението. Заради забавянето и на плана за възстановяване, и на споразумението за партньорство 2022 година се очертава като много слаба по линия на новото финансиране, като в момента се изпълняват проекти само по стария програмен период.

Очакваните от България 12 млрд. лв. по линия на плана за възстановяване са извън финансирането по оперативните програми. 

 
 

#ЕК #нов програмен период

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай