КПКОНПИ глби прословутата кметица на "Красно село" с 15 бона, отнемат й още 9981,46 лв.

КПКОНПИ глби прословутата кметица на "Красно село" с 15 бона, отнемат й още 9981,46 лв.
A A+ A++ A

Антикорупционната комисия за трети път установи конфликт на интереси на кмета на столичния район "Красно село" Росина Станиславова.

Производството е започнало по сигнал. В качеството си на кмет тя е сключила граждански договори с двама адвокати, включително и за участието им в постоянни комисии в Общината, за което им е било изплащано възнаграждение от общинския бюджет. В същото време тя ги е ангажирала да я консултират и представляват пред административни органи и съдилища и в лично качество, съобщиха от КПКОНПИ.

Административните производства и делата, по които същите са били ангажирани от нея в лично качество, са свързани с установените по-рано от КПКОНПИ два конфликта на интереси по отношение на Станиславова - първият за това, че е определила сама себе си за ръководител на проект с европейски средства, определила е възнаграждението за себе си и е избрала екипа на проекта, а вторият конфликт на интереси е установен за това, че е ангажирала дъщеря си на трудов договор по същия проект - "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година.

В хода на проверката е установено, че на 15 септември 2021 година Станиславова е подписала възлагателно писмо за консултация и представителство с единия от адвокатите, на следващия ден е подписала отчет за свършената от него работа, а на 21 септември същата година е подписала платежно нареждане за изплащане за сметка на общинския бюджет на възнаграждение на адвоката, ангажиран със защитата ѝ като частно лице.

По този начин тя е изпълнила състава от конфликта на интереси, като е упражнила правомощия по служба в свой частен интерес, който би могъл да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на правомощията или задълженията ѝ по служба.

На днешното заседание на КПКОНПИ са образувани и 2 производства за конфликт на интереси и 3 проверки за установяване на несъвместимост на лица, заемащи висши публични длъжности.

На 23 август 2021 г. КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси за кмета на столичния район "Красно село" Росина Станиславова (мандат 2019 - 2023 година) за това, че като ръководител на проект, финансиран с европейски средства, е сключила трудов договор с дъщеря си. Наложена ѝ е глоба в размер на 5000 лева.

Това е второто поред решение на КПКОНПИ за конфликт на интереси по отношение на кмета на столичния район "Красно село". На 9 юни 2021 година е установено, че Росина Станиславова е определила сама себе си като ръководител на проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 година, сама е определила размера на почасовата ставка за себе си и е избрала екипа за работа по проекта. Наложена ѝ е и глоба в размер на 15 000 лева и отнемане в полза на държавата на получената материална облага в размер на 9981,46 лева.

Съгласно ЗПКОНПИ конфликт на интереси възниква когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни.

Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За лицето, посочено по-горе – Росина Станиславова, приетото решение на КПКОНПИ не е влязло в сила.

Снимка: Стоп кадър, бТВ

#Росина Станиславова #КПКОНПИ #отнето имущество #конфликт на интереси

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай