Половината от българите нямат компютър и автомобил

Половината от българите нямат компютър и автомобил
A A+ A++ A

Половината от българите не притежават компютър и автомобил. Това показват данните на НСИ за 2021 г. Най-разпространеният предмет в домакинствата продължава да е телевизорът. 

През 2021 г. в собствено жилище живеят 90.8% от домакинствата, а 5.5% ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под наем живеят 3.7% от наблюдаваните домакинства - 2.5% на свободен и 1.2% на общински наем. Второ жилище притежават 8.0% от домакинствата. 

В жилища, построени преди 1990 г., живеят 92.2% от домакинствата, като 69.6% са изградени в периода 1961 - 1990 година. Преди 1961 г. са построени 22.6%, а след 1990 г. - 7.9% от жилищата. 

65.2% от домакинствата в страната живеят в дву- и тристайни жилища (70.4% в градовете и 49.7% в селата). В по-големи жилища (с четири и повече стаи) живеят 23.3% от домакинствата в градовете и 48.3% в селата. 

Гаражи имат 23.4% от домакинствата в страната (20.1% в градовете и 33.3% в селата). 

С електричество, вода, канализация, баня и тоалетна в жилищата разполагат 82.5% от домакинствата. Има съществени различия в благоустроеността на жилищата в градовете и селата. Централна канализация имат 44.7% от жилищата в селата, докато в градовете този процент е  97.9%.

Тоалетна вътре в жилището имат 81.8% от домакинствата в селата и 97.9% в градовете. 

С централно отопление (парно или газ) са 21.0% от жилищата в страната, съответно 27.7% в градовете и 1.0% в селата. 

 

НСИ ДАННИ
НСИ

 

Автомобили имат 56.2% от наблюдаваните домакинства, като 5.7% притежават два и повече автомобила. Не могат да си позволят да закупят и поддържат автомобил по финансови причини 8.3% от домакинствата, а 35.4% са заявили, че нямат необходимост от лека кола. 

От предметите за дълготрайна употреба най-разпространен е телевизорът - притежават го 99.4% от домакинствата, а 32.7% имат по два и повече телевизора. 
На второ място е хладилната техника - 99.3% от домакинствата в страната (99.7% в градовете и 98.3% в селата) имат хладилник и/или фризер. 

Автоматична перална машина притежават 96.2% от домакинствата, 1.8% не могат да си позволят този уред по финансови причини, а 2.0% смятат, че нямат необходимост. 

Без телефон (стационарен или мобилен) са 1.1% от домакинствата. Само стационарен телефон имат 1.6%, а 85.1% - само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона). Двата вида телефони (стационарен и мобилен) притежават 12.2% от наблюдаваните домакинства.

 

НСИ ДАННИ
НСИС компютри разполагат 55.2% от домакинствата (61.9% в градовете и 35.0% в селата), а 40.5% преценяват, че нямат необходимост от компютър в дома. 

Наличие на интернет връзка в жилището имат 67.4% от домакинствата в страната. В градовете домашен интернет има в 73.5% от жилищата, а в селата - в 48.8%. Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си, са 30.6% от домакинствата. 

Климатици притежават 46.0% от домакинствата, а 17.2% не могат да си закупят такава техника поради липса на финансови средства. 36.8% от домакинствата в страната са заявили, че нямат необходимост от климатик. 

#кола #НСИ #българи

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай