Пак дъно! България е последна по БВП на човек от населението в ЕС през 2021 г.

Пак дъно! България е последна по БВП на човек от населението в ЕС през 2021 г.
A A+ A++ A

През 2021 г. Люксембург и Ирландия отбелязват най-високо ниво на БВП на човек от населението в ЕС, съответно 177 и 121% над средното за ЕС равнище. България е държавата членка с най-нисък БВП на човек от населението с 45% под средното за ЕС равнище. Това показват прогнозни оценки на Националния статистически институт.

Разпределението на БВП на човек от населението в държавите - членки на ЕС, варира значително. Люксембург бележи най-висок БВП на човек от населението сред 27-те държави на ЕС, включени в това сравнение, със 177% над средното за ЕС равнище. Това до известна степен се обяснява с факта, че голям брой погранични работници са включени в общия брой на работната сила на страната и допринасят за увеличението на нейния БВП, а същевременно не се считат за част от местното население, което се използва при изчисляването на БВП на глава от населението. Техните разходи за потребление се записват в националните сметки в държавата им на пребиваване.

Ирландия е на второ място сред държавите на ЕС със 121% над средното за ЕС, следвана от Дания, Нидерландия, Швеция, Белгия и Австрия, всяка с БВП на човек от населението с повече от 20% над средното за ЕС равнище. Високото ниво на БВП на глава от населението в Ирландия може отчасти да се обясни с наличието на големи мултинационални компании, притежаващи интелектуална собственост. Свързаното с тези активи договорно производство допринася за БВП, докато голяма част от приходите, спечелени от това производство, се връщат на крайните собственици на компаниите в чужбина.

Германия, Финландия и Франция са другите държави - членки на ЕС, с БВП на човек от населението над средния за ЕС. Малта, Италия и Чехия са с по-малко от 10% под тази средна стойност, следвани от Словения, Кипър, Литва, Естония и Испания с между 10 и 20% по-ниски от средното. БВП на човек от населението на Полша, Унгария, Португалия, Румъния и Латвия е с 30% по-нисък от средното за ЕС равнище, докато Хърватия, Словакия и Гърция са с над 40% по-ниски.  България отчита БВП на човек от населението с 45% под средното за ЕС равнище.

В прогнозните оценки на Паритетите на покупателната способност (ППС) и Брутния вътрешен продукт (БВП) в ЕС на човек от населението през 2021 година са включени  27-те държави - членки на ЕС.

#НСИ #БВП

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай