Изграждането на Национална контактна точка за отговорно бизнес поведение и развитието на МСП сектора – част от ИАНМСП

Изграждането на Национална контактна точка за отговорно бизнес поведение и развитието на МСП сектора – част от ИАНМСП
A A+ A++ A

ИАНМСП в лицето на изпълнителния директор Бойко Таков взе участие в общата конференция на Business at OECD (BICA) – международната бизнес мрежа към Организацияна за икономическо сътрудничество и развитие – ОИСР, с над 7 милиона компании-членове, и Асоциацията на предприемачите и работодателите в Унгария, която се провежда в периода 21-23 март 2022 г. в Будапеща, Унгария.

Тазгодишното издание на конференцията е фокусирано върху малкия бизнес и предприемачеството, като лектори и участници очартават областите за бъдещо развитие и представят най-добрите практики на ОИСР, за да улеснят разработването и внедряването на политики относно малките и средните предприятия.

Сред участниците в конференцията са заместник-главния сектерар на ОИСР Йошики Такеучи, както и лекторите Ламия Камал-Чауи, директор на Центъра на ОИСР за предприемачество, МСП, региони и градове към ОИСР, Ласло Георг, секретар по икономически стратегии и регулация към Министерството на иновациите и технологиите на Унгария, както и Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ. От българска страна участие взе още и Стефан Чайков – член на УС на АИКБ и координатор на участието на Асоциация на организациите на българските работодатели в BIAC.

В рамките на събитието в качеството си на ръководител на Националната контактна точка за България г-н Таков проведе среща с г-жа Виктория Фюзези, секретар на Националната контактна точка към ОИСР в Унгария, която сподели опита си в изграждането и на местно ниво – процес, по койно страната ни в момента работи.

“Участието на ИАНМСП в това събитие е повече от важно, защото в момента работим за изгаждането на Националната контактна точка за отговорно бизнес поведение към ОИСР и възможността да обменим опит и да получим насоки в тази практика е наистина ценна.

Всичко това се случва на фона на преговорите за присъединяване на страната ни към Организацията и в тази връзка участието ни тук допълнително спомага изграждането на ефективна комуникация с редица световни организации. Още повече, видяхме наистина много добри практики, които бихме могли да приложим в нашата страна“, коментира г-н Таков.


Малките и средни предприятия са силно засегнати от застъпващите се кризи, инфлацията, безпрецедентно високите цени на електрическата енергия и енергоносителите и имат нужда от лесен достъп до финансиране. Преходът към дигитализация и климатична неутралност не може да бъде успешен без участието на МСП, които са тъканта на европейската икономика. Те са двигател за развитието на европейската икономика, като създават работни места и просперитет на гражданите. Бюрокрацията и сложното законодателство, както на национално, така и на европейско ниво, все още са сред водещите фактори, задържащи развитието на МСП в много държави-членки на ЕС. Това заяви в изказването си главният секретар на АИКБ и вицепрезидент на SGI Europe д-р Милена Ангелова по време на конференцията „Малък бизнес, голяма работа“ в Будапеща, Унгария. Необходимостта от приоритетно финансиране за МСП беше подчертана и в изказването на заместник-генералния секретар на ОИСР г-н Йошики Такеуичи.

Събитието се организира съвместно от бизнес организацията към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Национална асоциация на предприемачите и работодателите на Унгария. Участие в него взеха управляващият директор на Сити Груп Чарлз Рик Джонстън, държавният секретар по икономическа стратегия и регулация д-р Ласло Гьорги, зам.-директорът на Центъра на ОИСР за предприемачество Надим Ахмад, съпредседателят на Национална асоциация на предприемачите и работодателите на Унгария (VOSZ) д-р Патрик Ковач, директорът „Публична политика на ЕС“ на Амазон Анна Клисурас.

Дискусията протече в два панела. Първият позволи на участниците да обменят практики и инициативи, които са били успешни за подобряване на условията, производителността и устойчивостта на МСП. Специално внимание бе отделено на правителствените инициативи и партньорства, които са дали възможност на МСП да функционират и да процъфтяват през последните две години, преминали под знака на пандемията от COVID-19.

По време на втория панел беше направена равносметка на споделения опит като се идентифицираха конкретни инициативи, които правителствата биха могли да разширят с помощта на ОИСР. Участниците отправиха своите препоръки към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие как в следващите две години да се постигне напредък в областта на предприемачеството.

Голяма част от малките и средни предприятия в момента са в затруднение като се опитват да преодолеят трудности като прекъсвания на веригата за доставки, значителен недостиг на работна ръка и неподходяща квалификация, спад в търсенето и приходите от клиенти, нарастваща инфлация, тласкана от безпрецедентното покачване на цените на електроенергията и природния газ.

В момента при малките и средни компании има повишено търсене на пряка финансова подкрепа и в по-малка степен на финансови инструменти, осигуряващи лесен и бърз достъп до банкови кредити и други източници на финансиране. „Средствата на ЕС са от ключово значение за увеличаване на потенциала на МСП и е важно в постоянен диалог с бизнес организациите и заинтересованите страни да се планират мерки, за да се подобри достъпът до тях. Твърдо подкрепям идеята МСП да кандидатстват с формуляр от една страница за фондове на ЕС и се надявам, че тя ще бъде осъществена своевременно. Заедно с това предлагам да се обмисли създаването и развитието на мрежа от финансови омбудсмани в държавите-членки, която да помогне на МСП успешно да кандидатстват и да получават финансиране“, заяви д-р Ангелова.

Мрежата от финансови омбудсмани не само ще подобри достъпа на компаниите до средства, но ще даде възможност на Европейската комисия да събира и анализира качествени данни, за да научи как банките-посредници използват финансови инструменти, за да достигнат до компаниите, които най-много се нуждаят от средства и какви са причините, ако не им бъде отпуснато кредитиране.

Според главния секретар на АИКБ и вицепрезидент на SGI Europe, икономическото възстановяване зависи до голяма степен от това колко успешно МСП ще се адаптират и работят в новата обстановка. От изключително значение за тях ще са и готовността им за дигитализация и адаптирането на предизвикателствата, които поставя Зелената сделка.

По думите ѝ много от предприятията нямат познания и разбиране за специфичните климатични и екологични политики, включително по отношение на изискванията на всички нови финансови инструменти. Д-р Ангелова отправи предложение следващият преглед на представянето на МСП да се съсредоточи изрично върху основните пропуски в готовността им да отговорят на предизвикателствата, наложени от прехода към климатична неутралност и как по-добре да се изработят и предоставят мерки за подкрепа.

 

 

 

#ИАНМСП #бизнес #Бойко Таков #електрическата енергия и енергоносителите

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай