АДФИ започва финансови инспекции на общините, въвели режим на тока

АДФИ започва финансови инспекции на общините, въвели режим на тока
A A+ A++ A

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) започва финансови инспекции на общините, въвели ограничения при осигуряване на улично осветление и други услуги за гражданите, свързани с разход на електроенергия. Проверките са по разпореждане на вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев, съобщиха от МФ. 

Инспекторите ще проверят заложените и осигурени средства за тези общини, размера на разходите за електроенергия за периода от октомври 2021 г. до февруари 2022 г. и съпоставката им за същия период на предходната година. Ще бъдат проверени и проведените обществени поръчки за доставка на електроенергия, както и предприетите мерки за намаляване на разходите за електроенергия. 

За общините, в които инспекцията не установи нарушения, ще бъде приложен механизъм за компенсация на по-високите сметки за електроенергия.

На общините, за които се установят нарушения на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, или индикатори за извършени измами, съответно се установят причинени вреди, ще бъде потърсена административно-наказателна и имуществена отговорност, съгласно правомощията на АДФИ. 

С писмо до Националното сдружение на общините вицепремиерът Василев поиска в срок до три работни дни от получаване на фактурите през февруари НСОРБ да предостави информация за фактурираната електроенергия и разходите за ел. енергия за периода от октомври 2021 г. до  февруари 2022 г. и същия период на предходната година. В писмото се обръща внимание, че при анализа на информацията, данните за размера на отчетните разходи за издръжка и друга относима информация, ще се засичат с данните от месечните отчети за изпълнение на бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет за съответния период. 

#Асен Василев #МФ #АДФИ #проверки #общини #режим на тока

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Анкета

Повлия ли инфлацията на джоба ви?