Търговските обекти започват да събират разделно отпадъците

Търговските обекти започват да събират разделно отпадъците
По данни на МОСВ към края на 2011 г. изградените системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната са 191. Снимка: БГНЕС
A A+ A++ A

Изискването всички търговски обекти в населени места с над 5000 жители да въведат разделно събиране на отпадъците влиза в сила от 1 януари 2013 година, според новия Закон за управление на отпадъците.

Съгласно законовите разпоредби разделно събиране на отпадъци са длъжни да въведат ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради във всички населени места с население по-голямо от 5000 жители и курортните населени места.

Те трябва да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ, коментираха за БТА експерти от дирекция „Управление на битови и строителни отпадъци“ в Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Изключение от изискването се допуска в населени места, където няма изградена система за разделно събиране на тези видове отпадъци от домакинствата.

Според данните на Националния статистически институт от последното преброяване местата с население до 5000 жители в страната са 4984.

Те ще бъдат освободени от задължението за въвеждане на разделно събиране от началото на следващата година, предаде bTV.

По данни на МОСВ към края на 2011 г. изградените системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната са 191.

На практика, броят на общините с изградени системи е по-малък от този на сключените договори. Една от причините е, че някои общини са районирани, което води до сключване на няколко договора за територията на една и съща община.

Ангажимент за организирането на системата за разделно събиране на отпадъците има кметът на общината, уточниха от МОСВ.

Той трябва да сключи договори при условия и ред, определен с решение на Общинския съвет, с организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците, или с други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране или оползотворяване на отпадъци на територията на съответната община.

С тези договори се урежда разделното събиране на отпадъци от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм.

#Закон за управление на отпадъците #Министерството на околната среда и водите #МОСВ #отпадъци #Националния статистически институт #отпадъци

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Анкета

Повлия ли инфлацията на джоба ви?