Бюджетът е на излишък от 731 млн. лв. в края на юли

Бюджетът е на излишък от 731 млн. лв. в края на юли
A A+ A++ A

Бюджетът се очаква да излезе на излишък от 731 млн. лв. към 31 юли, сочат предварителните данни на Министерството на финансите.

Това е сериозно подобрение на бюджетното салдо спрямо юни, когато излишъкът беше 118 млн. лв.

В същото време бюджетът е разчетен на дефицит от 4.9 млрд. лв. в края на годината. Служебното правителство предлага актуализация, която ще намали минимално дефицита - до 4.7 млрд. лв., пише mediapool.bg.

В последните седмици министър Василев няколко пъти заяви, че изпълнението на приходите върви по-добре от очакваното.

"Подобрението на бюджетното салдо за месец юли е значително и се дължи, от една страна на продължаващото подобрение в частта на приходите и от друга - на трансакция по възстановяване на средства по държавния бюджет от сметката за чужди средства на МРРБ, която по същество представлява възстановен разход и се отразява в намаление на разходите по държавния бюджет на касова основа", посочиха от финансовото министерство.

Приходите към края на юли 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 29.3 млрд. лв., като спрямо същия период на 2020 г. се отбелязва ръст от близо 4 млрд. лева. Данъчните и неданъчните приходи нарастват с 4.3 млрд. лв., докато постъпленията от помощи намаляват с 0.3 млрд. лева.

Разходите се очаква да бъдат в размер на 28.5 млрд. лв., което е с 5 млрд. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г. Значителният ръст на разходите тази година е свързан, от една страна, с по-ниската база през 2020 г., когато има отчетени значително по-малки по размер разходи за борба с пандемията от Covid-19, докато към юли 2021 г. тези разходи са съществени, и от друга страна – на политиката по доходите, политиките в социалната сфера и по-високите разходи за администрацията, заложени в ЗДБРБ за 2021 година, посочва МФ.

За пенсии са изразходени близо 740 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от януари до юли. Освен това бяха увеличени минималните и максималните пенсии, а всички останали пенсии бяха актуализирани с 5% от 1 юли.

Принос за по-високите разходи имат също плащанията по мярката "60/40", мярката "80/20", схемите "Запази ме", "Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки", администрирана от НАП, и др.

В частта на капиталовите разходи също се отчита ръст спрямо същия период на предходната година, който се дължи на извършени плащания по инвестиционни проекти на Българската армия, пътни инфраструктурни обекти и други.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай