Нови измамни схеми разкриха от НОИ

Нови измамни схеми разкриха от НОИ
A A+ A++ A

Шофьори без книжки точат хазната чрез обезщетения за безработица и болнични. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). От там публикуваха информационния бюлетин за първото полугодие, в който са описани измамните схеми.

Сред най-фрапиращите случаи е разкрита схема, при която в транспортна фирма са били назначени над 40 служители на висок осигурителен доход. За част от тях са подадени документи за изплащане на обезщетения за безработица и временна нетрудоспособност. При проверка обаче лъснало, че над 90% от назначените шофьори не притежават необходимите документи за тази работа - свидетелство за управление на МПС от съответната категория и задължителното за професионалните водачи удостоверение за психологическа годност и др. Освен това дружеството се оказало, че няма регистриран нито един автомобил.

При друг случаи са били засечени десетина случаи, в които са представени документи, издадени от бивш строителен конгломерат и от фирма за локомотивостроене от края на 80-те години в Перник Според тези документи част от лицата са „работили” при условията на първа категория труд преди да са навършили пълнолетие и същевременно са били ученици в редовна форма на обучение.

Няколко лица заедно с подаването на заявление за отпускане на пенсия прилагат и документи за осигурителен стаж и доход, издадени от тези две дружества. При преглед на документите става ясно, че представените удостоверения не отговарят на утвърдените за посочената година образци. Цитирани са още и нормативни документи, които към 2000 г. не са съществували в правния мир, също така е посочен е и БУЛСТАТ, издаден чак през 2011 г. При отпускането на въпросните обезщетения лицата не са посочили трудов стаж при въпросните осигурители, при пенсионирането обаче декларират, че притежават такъв.

В хода на досъдебните и съдебните производства са разпитвани двама бивши директори на една от фирмите, като единият от тях твърди, че познава лицата, срещу които се водят съдебните производства и даже посочва къде са работили, докато другият не познава нито едно от лицата и според него фирмата не е имала почти никаква дейност след 1990 г. Няколко граждани при подаване на заявление за отпускане на пенсия прилагат документи за осигурителен стаж и доход, издадени от голяма минна компания. Извършени са съответните проверки и се оказва, че лицата не фигурират в предадените в осигурителния архив на НОИ разплащателни ведомости. При контакта със синдика на дружеството е установено, че такива документи не са издавани, не са регистрирани в изходящите дневници, посочени са несъществуващи изходящи номера. Подадени са сигнали до районна прокуратура, като лицата са осъдени за ползване на неистински документи. От началото на 2019 г. досега от пернишкото ТП на НОИ до районната и окръжната прокуратура в Перник са подадени 14 сигнала за представяне на документи със съмнения за неистинност по повод на заявления за отпускане на пенсии. Във връзка с тези сигнали са постановени

11 осъдителни решения или присъди, посочиха от НОИ.

До МВР и прокуратурата пък са подадени сигнали за 24 лица - еднолични собственици или съдружници в над 600 дружества. При извършения анализ на съдържащите се в информационната система на НОИ данни е установено, че част от дружествата подават осигурителни данни за високи осигурителни доходи, но не са внасяни дължимите осигурителни вноски и е налице свързаност, както между собствениците на дружествата, така и между лицата, за които са подавани данни. Образувани са досъдебни производства и следствени дела. Установено е цяло семейство с регистрирани множество търговски дружества на един адрес. Всички собственици и управители са полуграмотни и с нисък социален статус. Дружествата не осъществяват търговска дейност, но назначават работници и служители с доход, близък до максималния осигурителен такъв. В един момент фирмите започват по електронен път да подават документи за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност в опит да бъде източени държавни средства, пише "Монитор".

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Анкета

Повлия ли инфлацията на джоба ви?