Националният ваксинационен щаб се закрива, реши МС

Националният ваксинационен щаб се закрива, реши МС
A A+ A++ A

Консултативен съвет ще замени Националния ваксинационен щаб. Това беше решено на правителственото заседание днес.

В съвета по ваксини ще участват експерти с по-широка експертиза и с по-широка обществена представителност, се казва в мотивите към решението. Той ще подпомага министъра на здравеопазването в организирането и провеждането на ваксинациите, изготвянето на обществена информация и осъществяването на комуникация с цел повишаване на доверието във ваксинацията и постигането на висок ваксинационен обхват в страната.

Промяната стана възможна с Решение за изменение на РМС № 896 от 2020 г. за приемане на Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България. 

С него беше предложено да се преустанови дейността на Националния ваксинационен щаб, създаден с решение на МС № 896 от 2020 г. за приемане на Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България.

Разпоредбата на чл. 45, ал. 1 от Закона за администрацията дава възможност на министъра, при необходимост от консултативна помощ от външни експерти за решаване на проблеми от специалната му компетентност, да създава съвети като експертни консултативни звена.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай