МВнР: Гърция въвежда допълнителни ограничения, избягвайте да пътувате там до 10 май

МВнР: Гърция въвежда допълнителни ограничения, избягвайте да пътувате там до 10 май
iNews
A A+ A++ A

Посолството на Република България в Атина информира, че с решение на гръцкото правителство (публикувано днес в Държавен вестник), считано от 23.04.2021 г. се въвеждат спешно допълнителни мерки, ограничаващи движението на гражданите между различните области на Гърция. Целта на решението е да се сведе до минимум движението на гражданите между отделните области на страната по време на предстоящите Великденски празници и да се намали разпространението на Ковид-19.

Решението е в сила от днес до 10 май 2021 г. в 06:00 ч. и важи за територията на цялата страна.

Изключения се допускат единствено в следните случаи:

1. Придвижване от и до работното място след представяне на удостоверение за движение с цел работа, в което е посочено началото и края на работния ден. Удостоверението се  проверява от контролните органи в Регистъра на човешките ресурси и Информационната система "ERGANI" на Министерството на труда и социалните въпроси.

2. По здравословни причини, единствено в случай на придвижване към болница, за което се изисква удостоверяване от съответния компетентен здравен орган. Изключение правят  извънредни и спешни случаи.

3. Еднократно придвижване до постоянен адрес по местоживеене, което се доказва с  Удостоверение,което е специално предназначено целта и се получава безплатно от уебсайта https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis или с представяне на копие отдекларация за платен данък върху доходите E1. 

4. Пътуване за погребение при условията, предвидени от закона. Лицето, което се придвижва запогребение, е длъжно представи на компетентните  органи а) Смъртния акт и б) Разрешителното за погребение. Общото време за пътуване в този случай не може да надвишава четиридесет и осем (48) часа.

5. Пътуване на разведени или разделени родители, когато е необходимо за осигуряване на комуникацията на родителите и децата. Пътуващият родител е длъжен да представи на компетентните органи а) в случай на развод, съдебно решение или б) в случай на раздяла, съответната декларация по закон. 

​На лица, които нарушат ограничителните мерки за движение се налага административна глоба от 300 (триста) евро. 

В случай, че дадено лице представи фалшивидоказателства за съответната причина за пътуване, се налага административна глоба от 500 (петстотин)евро.

Във връзка с горното Посолството напомня на българските граждани, че няма промяна в известния минимален кръг основания за влизане в Република Гърция. Пътуването с цел туризъм не е сред тях. Всяко влизане в Република Гърция следва да бъде подкрепено от съответните подкрепящи основанието документи.

Обръщаме специално внимание на собствениците на недвижими имоти в Гърция за еднократния характер на разрешението за придвижване и изискването за постоянен адрес, подкрепено отсъответните удостоверяващи го документи за постоянно пребиваване на територията на Република Гърция.

Придвижването между отделните области в Гърция на практика е забранено, с изключение на описаните по-горе 5 основания, подкрепени от съответните удостоверяващи ги документи. 

Българските граждани следва да се въздържат от пътувания до Република Гърция в периода от днес 23.04.2021 г. до 06.00 часа в понеделник, 10 май 2021 г.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обърнат към посолството на Република България в Атина на следните телефони: +30 210 67 48 107; +30 210 67 48 105; +30 210 67 48 106, както и към генералното консулство на България в Солун на тел. +30 2310 829 210 и на дежурния телефон в извънработно време: +30 2310 869 510. Въпроси могат да бъдат отправяни и на имейл адресите: embassy.athens@mfa.bg; embassbg@otenet.gr, consular.athens@mfa.bg;Consulate.Thessaloniki@mfa.bg.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или имейл: crisis@mfa.bg.
МВнР препоръчва на българските граждани, при пътувания в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…” на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo

 

#Гърция #ограничения #придвижване #пътуване #българи #МВнР #предупреждение #избягване #коронавирус

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай