Шефката на ДАЗД с призив да не се въвличат деца в предизборната кампания

Шефката на ДАЗД с призив да не се въвличат деца в предизборната кампания
ДАЗД
A A+ A++ A

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова изпрати официално писмо до председателя на Централната избирателна комисия г-н Александър Андреев и председателя на Съвета за електронни медии г-жа Бетина Жотева. Поводът е започналата предизборна кампания за народни представители в 45-то обикновено народно събрание на Република България и закрилата на децата от въвличане в политическа агитация и използването им за политически цели.

„Обръщам се към Вас за продължаване на доброто ни междуинституционално сътрудничество, изградено през годините. Разчитам на Вас своевременно да ни уведомявате в случай, че установите участие на дете/деца в предизборна агитация и въвличане в политически дейности. От своя страна Държавната агенция за закрила на детето ще предприема необходимите действия за проверка за нарушаване на правата на детето по реда на чл. 11, ал. 4 и/или чл. 11а от Закона за закрила на детето и за последващи действия за закрила на детето, както и ще уведоми писмено ЦИК и/или СЕМ за резултатите от извършената проверка по повод постъпил сигнал от Ваша страна, включително и в случаите на търсене на административнонаказателна отговорност от виновните лица.“

За засилване на общественото внимание ДАЗД публикува на официалната си интернет страница слогана: „Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!“, както и официалното обръщение на председателят на агенцията до всички участници в кампанията. „Обръщаме се към всички участници в предизборната кампания, за да напомним, че не бива да се използват деца за преследване на политически цели, включително за пряка или косвена агитация. Вярвам, че с обединените ни усилия ще съумеем да съхраним личния живот на всяко дете у нас и да гарантираме правото му на ненамеса в него, което е гарантирано право на всички хора в нашата Конституция.“, посочи председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова.

Практиката от отминалите предизборни кампании показва, че по време на публични събития се използват и разгласяват лични истории и данни на деца чрез показване на техния образ (фото-или видеоизображение), имена или други признаци, по които могат да бъдат идентифицирани, като така се създават предпоставки за нарушаване на личната неприкосновеност на детето. Затова държавната агенция се обърна и към медиите, които са един изключително важен участник в предизборните кампании. От ДАЗД съобщават, че това не означава налагане на цензура върху работата на медиите, а коректност към личността на най-малките човешки същества. Всички хора трябва да внимават да не се злоупотребява с информацията, която касае деца, в медиите и интернет пространството.

„Молим журналистите или гражданите преди да използват такава информация, предварително да се постараят да я проверят чрез различни достоверни източници, за да се избегнат и редица фалшиви новини и да се злепоставят деца.“, сподели д-р Лилова.

 

#ДАЗД #призив #писмо #ЦИК #СЕМ #предизборна кампания #деца

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай