Ананиев поиска НАП да събере от партиите субсидиите, които не са върнали

Ананиев поиска НАП да събере от партиите субсидиите, които не са върнали
МЗ
A A+ A++ A

Министърът на финансите Кирил Ананиев изпрати писмо до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на съответните действия за събиране на дължимите средства от политически партии на основание § 5, ал. 7 във връзка с ал. 5 и ал. 6 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за политическите партии (ДВ, бр. 50 от 2019 г., изм., бр. 104 от 2020 г.).

В изпълнение на § 5, ал. 1 и ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на влезлия в сила на 25.06.2019 г. Закон за изменение на Закона за политическите партии  Министерството на финансите преизчисли годишната държавна субсидия, отпусната на политическите партии и коалиции за периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на закона. Средствата, които следваше да бъдат възстановени от политическите партии, възлизаха в общ размер на 14 463 706 лева.

Доброволно възстановените средства от политическите партии до посочения в закона срок 31 януари 2021 г. са в размер на 8 348 824 лв., а възстановените към 31 декември 2020 г. суми за сметка на субсидията са в размер на 5 902 887 лева.

Към 1 февруари 2021 г. (първият следващ присъствен ден след 31 януари 2021 г.) не са възстановени по сметка на централния бюджет средства в размер на 211 995 лв. от следните политически партии:

 

Политическа партия

Средства за възстановяване

лева

ПП АТАКА

30 859

ПП ДСБ (Партия "Демократи за силна България")

47 078

ПП „Нова зора”

11 689

ПП "ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ"

38 223

ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

22 784

ПП "Движение 21"

16 324

ПП „Глас народен“

15 539

ПП "Земеделски народен съюз" (ЗНС)

7 779

партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

4 544

ПП "Български земеделски народен съюз"

3 393

ПП "Европейска сигурност и интеграция"

3 016

ПП "ЕВРОРОМА"

3 016

ПП "Съюз на комунистите в България"

3 016

ПП „Средна европейска класа“

842

ПП "Български демократичен съюз "РАДИКАЛИ"

1 557

ПП "Съюз на свободните демократи"

1 557

ПП „Партия на българските жени“

779

ОБЩО:

211 995

 

#Кирил Ананиев #НАП #Министерство на финансите #партии #субсидии #връщане #събиране

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай