Еврокомисията с план за намаляване на пушачите в ЕС до 5%

Еврокомисията с план за намаляване на пушачите в ЕС до 5%
Pixabay
A A+ A++ A

Европейската комисия представи представи днес мащабен европейски план за борба с рака. Планът отделя голямо внимание на профилактиката и намаляването на рискови фактори като тютюнопушенето и прекомерната консумация на алкохол, съобщава БНТ.

Брюксел си поставя за цел до 2040 година по-малко от 5% от населението да са пушачи, в момента пушачите в ЕК са 25%. До 2023 година ЕС ще бъде предложено ново законодателство, което задължава производителите на алкохолни напитки да отбелязват на етикетите освен съдържанието на алкохол и калориите и да предупреждават за вредите от прекомерната употреба.

Европейската комисия ще лансира и кампания "Здравословен начин на живот за всички“ (HealthyLifestyle4All), която ще насърча здравословното хранене и физическата активност. За да бъдат предотвратени ракови заболявания, причинени от инфекции, в плана за борба с рака се определя цел до 2030 г. най-малко 90% от целевата група от момичета в ЕС да бъдат ваксинирани, както и да се увеличи значително ваксинацията сред момчетата.

Борбата с рака е един от основните приоритети на Комисията "Фон дер Лайен“. Европейският план за борба с рака ще бъде подкрепен от действия, обхващащи различни области на политиката — от заетостта, образованието, социалната политика и равенството до маркетинга, селското стопанство, енергетиката, околната среда и климата, транспорта, политиката на сближаване и данъчното облагане.

ЕК ще инвестира в ранно откриване на рак чрез подобряване на достъпа и качеството на диагностиката и оказване на подкрепа на държавите членки да гарантират, че до 2025 г. 90% от населението на ЕС, което отговаря на условията за скрининг за рак на гърдата, рак на шийката на матката и рак на дебелото черво, ще получи възможност за извършване на скрининг. В подкрепа на действията в тази област ще бъде предложена нова подпомагана от ЕС схема за онкологичен скрининг.

Диагностиката и лечението са основна част от плана. Целта е да бъде преодолян неравноправният достъп до качествени грижи и лекарства. До 2030 г. 90% от отговарящите на условията пациенти следва да имат достъп до национални всеобхватни центрове за борба с рака, свързани чрез нова мрежа на ЕС. Освен това до края на 2021 г. ще бъде стартирана нова инициатива "Диагностика и лечение на рак за всички“, която ще спомогне за подобряване на достъпа до иновативна диагностика и лечение на ракови заболявания, а Европейска инициатива за разбиране на онкологичните заболявания (UNCAN.eu) ще спомогне за идентифицирането на лицата, изложени на висок риск от често срещани ракови заболявания.

Основен момент в плана е подобряването на качеството на живот на пациентите с рак и преживелите раково заболяване хора, включително рехабилитация, потенциален рецидив на тумори, метастатично заболяване и мерки в подкрепа на социалната интеграция и реинтеграцията на работното място. Ще бъде стартирана Инициатива за по-добър живот на страдащите от рак пациенти, която ще бъде насочена към последващите грижи.

Освен това, за да се подкрепят новите технологии, научните изследвания и иновациите, ще бъде създаден нов Център за знания относно рака, който да улесни координирането на свързаните с рака научни и технически инициативи на равнището на ЕС. Ще бъде създадена Европейска инициатива за образна диагностика на онкологични заболявания, за да се подпомогне разработването на нови компютърни инструменти за подобряване на персонализираната медицина и иновативните решения.

Особено внимание ще се обърне на децата чрез стартирането на Инициатива за подпомагане на децата, страдащи от рак, с която да се гарантира, че децата имат достъп до бързо и оптимално откриване, диагностициране, лечение и грижи. И накрая, за да се установят тенденциите, различията и неравенствата между държавите членки и регионите, през 2021 г. ще бъде създаден Регистър за неравенствата по отношение на раковите заболявания.

През 2020 г. 2,7 млн. души в Европейския съюз са били диагностицирани с рак, а други 1,3 милиона души са починали в резултат от раково заболяване.

Освен че засяга сериозно живота на пациентите и хората около тях, ракът оказва огромно въздействие върху здравните системи, икономиката и обществото като цяло. Общата стойност на икономическите последици от раковите заболявания в Европа се оценява на над 100 млрд. евро годишно.

Без решителни действия се очаква до 2035 г. случаите на рак да се увеличат с почти 25%, което ще направи болестта основната причина за смърт в ЕС. Освен това пандемията от COVID-19 оказа сериозно въздействие върху грижите за раково болните, като прекъсна лечението, забави диагностицирането и ваксинацията и засегна достъпа до лекарства.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви:

“През 2020 г., докато всички ние се борихме срещу пандемията от COVID-19, много от нас водиха мълчалива битка. Битката срещу рака. През 2020 г. загубихме 1,3 милиона европейци в резултат на тази болест. И за жалост броят на случаите се увеличава. Затова днес представяме европейския план за борба с рака. Борбата на тези, които се борят с раково заболяване, е и нашата битка в Европа”.

#ЕК #пушачи #план #алкохол #намаляване #ограничаване #рак #covid-19

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай