КЕВР: До края на другата седмица ще е ясен резултатът от проверката на столичната Топлофикация

КЕВР: До края на другата седмица ще е ясен резултатът от проверката на столичната Топлофикация
КЕВР
A A+ A++ A

Във връзка с разпространено днес прессъобщение на „Топлофикация София“ ЕАД за резултати от извършваната от КЕВР проверка на сметките на потребителите на дружеството за топлинна енергия за ноември 2020 г., Комисията уточнява следното:

Докладът на работната група за извършената проверка на „Топлофикация София“ ЕАД предстои да бъде разгледан на заседание на Комисията, което ще се проведе до 15.01.2021 г. Към настоящия момент на дружеството е връчен констативен протокол, по който в 3-дневен срок то следва да даде обяснения.

След приемането на доклада от проверката той ще бъде публикуван на интернет страницата на Комисията.

А ето и какво съобщиха малко по-рано от „Топлофикация София“:

Резултатът от извънредната проверка на КЕВР, инициирана след медийни публикации, показа, че няма нарушения в ценообразуването на сметките на дружеството.

В своя констативен протокол регулаторът посочва, че на база предоставените данни и документи, включени в проверката, дружеството е изпълнило всички законови и нормативни изисквания при формиране на ноемврийските сметки.

В рамките на проверката от дружеството беше изискана информация по 11 точки, обхващащи всички данни за потреблението на топлинната енергия от клиентите през месец ноември.

В няколко последователни точки е посочено, че издадените фактури от „Топлофикация София“ отговарят по обем и съдържание на Общите условия и са изготвени при коректно прилагане на определените от КЕВР цени за съответния период.

С изготвянето на ноемврийските сметки и анализиране на изходните данни стана видна завишената консумация на потребителите на топлинна енергия за посочения период.

Своевременно беше стартирана разяснителна кампания на данните за потребление, консумация и формиране на фактурите на потребителите.

В рамките на кампанията беше предоставена и сравнителна информация за настоящия и предходните отоплителни сезони.

Подробна разяснителна информация за размера на произведената и подадена топлинна енергия ще бъде предоставяна ежемесечно на клиентите през отоплителния период на 2020 - 2021 г. Данните ще дадат възможност на клиентите да сравнят потреблението си в настоящия и предходния отоплителен сезон и да планират разходите си спрямо изменението на потреблението на топлинна енергия.

Всеки потребител може да намери подробна информация за общата подадена топлоенергия до абонатната станция, отчетената средномесечна температура и денградусите и на 2-ра страница в съобщението към месечната фактура. В данните и поясненията за изготвянето на фактурата са посочени и съответните показатели за предходния отоплителен сезон.

За допълнителна информация и въпроси, клиентите могат да се свържат с кол центъра на компанията на телефон 0700 11 111, да изпратят запитване във Фейсбук страницата  www.facebook.com/www.toplo.bg или на имейл: inf_r@toplo.bg и info_r@toplo.bg.

 

#КЕВР #Топлофикация София #проверка #доклад #сметки #ноември

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай