COVID-помощи вече се изплащат на туроператори и туристически агенти

COVID-помощи вече се изплащат на туроператори и туристически агенти
МТ
A A+ A++ A

В изключително съкратени срокове след приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Министерството на туризма сключи административни договори с предложените за финансиране участници по процедурата и стартира първите плащания по тях.

Процедурата на стойност 10 млн. лв. за подбор на проекти BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се провежда в рамките на проект BG16RFOP002-2.080-0003-C01 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“, изпълняван от Министерството на туризма като директен бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Набирането на проекти по процедурата се проведе в периода 13-20.10.2020 г. при засилен интерес от страна на туроператорите и туристическите агенти в страната. В тази връзка, общият брой на подадените в рамките на крайния срок предложения възлизаше на 840 бр., от които 38 дублирани. С това, финалният брой проекти, обект на оценка възлезе на 802 броя. 

 

#помощи #covid-19 #туроператори #туристически агенти #изплащане

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай