България с излишък за юли, дефицит през август

България с излишък за юли, дефицит през август
Основен фактор за отчетеното превишение на приходите над разходите са по-високите постъпления по Оперативните програми на ЕС. Снимка: 24 часа
A A+ A++ A

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за месец юли 2012 г. на месечна база е излишък в размер на 138.4 млн. лева, съобщиха от Министерство на финансите.

Основен фактор за отчетеното превишение на приходите над разходите са по-високите постъпления по Оперативните програми на ЕС.

В края на юли ЕК възстанови част от декларираните средства за възстановяване по европейските програми и фондове, които се очакваше да бъдат възстановени през август.

По предварителни оценки за месец август се очертава дефицит в размер на около 122 млн. лв, като бюджетната позиция за осемте месеца на 2012 г. се запазва около нивото за полугодието.

С натрупване от началото на годината към края на юли 2012 г. бюджетното салдо по КФП е положително в размер на 200.3 млн. лв. при дефицит в размер на 720.5 млн. лв. към юли 2011 година.

Бюджетното салдо по консолидирания бюджет към юли 2012 г. се формира от излишък по националния бюджет в размер на 521.1 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 320.7 млн. лв.

Спрямо същия период на миналата година бюджетното салдо на касова основа се подобрява с 1.2 п.п. от БВП (920.9 млн. лв.).

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на месец юли 2012 г. са в размер на 15.598 млрд. лв. или 54.3 % от разчетите към ЗДБРБ за 2012 година.

Съпоставени с отчетените приходи за същия период на предходната година постъпленията по КФП бележат номинален ръст от 10.5 % (1.479 млрд. лв.), което се дължи на ръста при косвените данъци, неданъчните приходи и помощите.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юли 2012 г. възлиза на 12.422 млрд. лв, 57.5 % от годишните разчети.

Приходите в частта на преките данъци са 2.413 млрд. лв, което е 62.9 % от планираните за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 6.353 млрд. лв, което е 55.9 % от планираните със ЗДБРБ за 2012 г., от тях приходи от ДДС – 4.062 млрд. лв., 57.2 % от плана, от акцизи – 2.206 млрд. лв., 53.4 % от плана, от мита – 69.6 млн. лв., 58 % от плана и от данък върху застрахователните премии – 15.6 млн. лв., 65.2 % от плана.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 508.9 млн. лв., 61.7 % от годишния разчет.

Социалните и здравноосигурителните вноски към 31.07.2012 г. са в размер на 3.146 млрд. лв, което представлява 56.6 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 3.176 млрд. лв, което е 44.4 % от годишния разчет.

Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България в общия бюджет на ЕС) към 31 юли 2012 г. възлизат на 15.397 млрд. лв, което е 51.6 % от годишния разчет.

В структурно отношение спрямо същия период на предходната година се наблюдава нарастване основно при капиталовите разходи и социалните и здравноосигурителните плащания.

Текущите нелихвени разходи са в размер на 12.805 млрд. лв. (56.8 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1.607 млрд. лв. (30.2 % от разчетите към ЗДБРБ за 2012 г.) и лихвените плащания – на 481.3 млн. лв. (67.1 % от планираните за 2012 г.).

Частта от вноската на България в общия бюджет на ЕС, изплатена към 31.07.2012 г. от централния бюджет възлиза на 503.7 млн. лв, което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Фискалният резерв към 31.07.2012 г. е в размер на 7.1 млрд. лв. Данните за изпълнението на консолидирания бюджет към 31 юли 2012 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика".

Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

#Министерство на финансите #излишък #ЕС #ЕК #дефицит #КФП #БВП #България #ЗДБРБ #Съвета на ЕС

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Финанси
Последно от Финанси

Всички новини от Финанси »

Акценти

Анкета

Ще състави ли правителство?